SPRZECZNOŚCI W LICZBACH I DATACH

Sprzeczności w Biblii, krytyka etyki biblijnej itp.
Dział przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy nie wierzą w boskie natchnienie Biblii. Obowiązuje wewnętrzny regulamin

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5816
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
RN pisze:
Pokoja pisze:
Jeśli chodzi o sposób przetłumaczenia to zgoda, nawet w przypadku, gdzie poprawnie zapisano daty 7 i 10 piątego miesiąca, ale w taki sposób, jakby dwa razy wkraczał. Daty powinny być różne, gdyż ustalają datę przybycia Nabuzardana, wykonanie zadania i datę jego zakończenia.
Przytoczone wersety nie wskazują na wykonanie zadania i jego zakończenie, lecz na sam moment wkroczenia Nabuzardana do Jerozolimy.


W KTÓRYM DNIU WKROCZYŁ NEBUZARADAN DO JEROZOLIMY :?:

DRUGA KSIĘGA KRÓLEWSKA 25.8.BIBLIA TYSIĄCLECIA

''W piątym zaś miesiącu, siódmego dnia miesiąca - był to dziewiętnasty rok panowania króla Nabuchodonozora - wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan......''..

KSIĘGA JEREMIASZA 52. 12. BIBLIA TYSIĄCLECIA.

''W piątym zaś miesiącu dnia dziesiątego miesiąca - był to dziewietnasty rok panowania króla babilońskiego Nabuchodonozora -wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan......''...
Może niech się do tego ustosunkuje ten kto broni takiego dwukrotnego wkroczenia do Jeruzalem.
To nie wygląda na dwukrotne wkroczenie, lecz na zwykłą pomyłką jednego z biblijnych pisarzy.
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze:
RN pisze:
Pokoja pisze:
Je¶li chodzi o sposób przet³umaczenia to zgoda, nawet w przypadku, gdzie poprawnie zapisano daty 7 i 10 pi±tego miesi±ca, ale w taki sposób, jakby dwa razy wkracza³. Daty powinny byæ ró¿ne, gdy¿ ustalaj± datê przybycia Nabuzardana, wykonanie zadania i datê jego zakoñczenia.
Przytoczone wersety nie wskazuj± na wykonanie zadania i jego zakoñczenie, lecz na sam moment wkroczenia Nabuzardana do Jerozolimy.


W KTÓRYM DNIU WKROCZY£ NEBUZARADAN DO JEROZOLIMY :?:

DRUGA KSIÊGA KRÓLEWSKA 25.8.BIBLIA TYSI¡CLECIA

''W pi±tym za¶ miesi±cu, siódmego dnia miesi±ca - by³ to dziewiêtnasty rok panowania króla Nabuchodonozora - wkroczy³ do Jerozolimy Nebuzaradan......''..

KSIÊGA JEREMIASZA 52. 12. BIBLIA TYSI¡CLECIA.

''W pi±tym za¶ miesi±cu dnia dziesi±tego miesi±ca - by³ to dziewietnasty rok panowania króla babiloñskiego Nabuchodonozora -wkroczy³ do Jerozolimy Nebuzaradan......''...
Mo¿e niech siê do tego ustosunkuje ten kto broni takiego dwukrotnego wkroczenia do Jeruzalem.
To nie wygl±da na dwukrotne wkroczenie, lecz na zwyk³± pomy³k± jednego z biblijnych pisarzy.
Nawet je¿eli jest to zwyk³a pomy³ka, to w jej efekcie czytelnik dostrzega przybycie 7 i 10 dnia pi±tego miesi±ca. Te dwie ró¿ne daty musz± byæ uwzglêdniane.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sprzeczności w Biblii”