Bo¿e wspó³czucie dla nieska¿oego cz³owieka - XXXI

Sprzeczności w Biblii, krytyka etyki biblijnej itp.
Dział przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy nie wierzą w boskie natchnienie Biblii. Obowiązuje wewnętrzny regulamin

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Bo¿e wspó³czucie dla nieska¿oego cz³owieka - XXXI

Post autor: Pokoja »

"RN" postawi³ pytanie:
RN pisze:CZY BÓG ¯A£UJE :?:

KSIÊGA RODZAJU 6. 5 - 6. BIZTB.

''A gdy Pan widzia³, ¿e wielka jest z³o¶æ cz³owieka na ziemi ....... ........¿a³owa³ Pan, ¿e uczyni³ cz³owieka na ziemi''.

KSIÊGA LICZB 23. 19. BIZTB.

''Bóg nie jest cz³owiekiem, aby nie dotrzyma³ s³owa, Ani synem cz³owieczym, aby ¿a³owa³''
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... =15#363305
Hebrajskie okre¶lenie, przet³umaczone w Rdz:6:6 na "¿a³owa³", oznacza te¿ "wspó³czucie". Jehowa (Jahwe) wspó³czu³ cz³owiekowi, czynionemu wed³ug serca, czyli na jego podobieñstwo. Wspó³czu³ tym z rodzaju ludzkiego, którzy nie narodzili siê w wyniku zmieszania niewiast ludzkich z synami Bo¿ymi. Do takich mê¿ów w szczególno¶ci tu¿ przed potopem nale¿eli min. Lamech, Matuzalem i Noe.

Tre¶æ Rdz. 6:6 mo¿na przet³umaczyæ nastêpuj±co:

Kod: Zaznacz cały

Wspó³czu³ Jahwe cz³owiekowi na ziemi, poniewa¿ czyni/kszta³tuje (go) wewn±trz serca. Rdz. 5:1,2; 6:6
Taka przet³umaczona tre¶æ Rdz. 6:6 jest w zgodzie z prawd± S³owa Bo¿ego, zapisan± w Lb. 23:19, ¿e Bóg nie jest cz³owiekiem, aby ¿a³owa³ tego, co czyni. Jest napisane:
stworzenie z têsknot± oczekuje objawienia synów Bo¿ych, (20) gdy¿ stworzenie zosta³o poddane znikomo¶ci, nie z w³asnej woli, lecz z woli tego, który je podda³, w nadziei, (21) ¿e i samo stworzenie bêdzie wyzwolone z niewoli ska¿enia ku chwalebnej wolno¶ci dzieci Bo¿ych. Rz. 8:19-21

Bóg podda³ wszystkich w niewolê niepos³uszeñstwa, aby siê nad wszystkimi zmi³owaæ. Rz. 11:32
Przed potopem z³o¶æ cz³owieka, rasy powsta³ej w wyniku zmieszania siê synów Bo¿ych z córkami ludzkimi by³a wielka, dlatego Jahwe postanowi³ wyniszczyæ wszelkie istnienie, które skazi³o drogê swoj±. W zwi±zku z tym, Jehowa wspó³czu³ takim jak Noe, gdy¿ byli nara¿eni na skutki tej z³o¶ci.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5841
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: Boże współczucie dla nieskażoego człowieka - XXXI

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
Hebrajskie określenie, przetłumaczone w Rdz:6:6 na "żałował", oznacza też "współczucie". Jehowa (Jahwe) współczuł człowiekowi, czynionemu według serca, czyli na jego podobieństwo. Współczuł tym z rodzaju ludzkiego, którzy nie narodzili się w wyniku zmieszania niewiast ludzkich z synami Bożymi. Do takich mężów w szczególności tuż przed potopem należeli min. Lamech, Matuzalem i Noe.

Treść Rdz. 6:6 można przetłumaczyć następująco:

Kod: Zaznacz cały

Współczuł Jahwe człowiekowi na ziemi, ponieważ czyni/kształtuje (go) wewnątrz serca. Rdz. 5:1,2; 6:6
Nie wiem, czy Ty sobie Pokoja zdajesz sprawę, że Twoja twórczość dla każdego zdroworozsądkowego człowieka jest kapitalnym przykładem, jak wygląda pranie mózgu w niszowych, kanapowych ( a może nie tylko w takich ) sektach.

Dziwicie się skąd są na forum tacy ludzie, jak Boa, nesto i inni, którzy z Was robią sobie kpiny.
Tylko, że jak można z Was nie robić kpin i traktować Was poważnie, jeżeli mamy do czynienia z tak obłudnym do szpiku kości interpretowaniem kompletnie ze sobą sprzecznych tekstów, aby ''załatać dziurę'' i dać pozór, że wszystko jest ok., że wszystko ze sobą współgra, ma jakąś ciągłość itp.
Czy Ty się Pokoja w ten sposób lepiej czujesz :?:
Łatwiej jest Ci żyć, jeżeli uprawiasz ( delikatnie mówiąc ) takie matactwa, które na dodatek rozsiewasz na publicznym forum. Przecież Ty sam w to nie wierzysz co piszesz, bo zwyczajnie w to nie da się wierzyć.

Powyżej dałeś przykład jakiejś swoistej interpretacji, gdzie widząc ewidentną sprzeczność, przez podstawienie jakiegoś bez stylu i ładu zdania odwróciłeś jego sens, dając do zrozumienia, że '' żałowanie Boga'' oznaczało Jego ''Współczucie''.

To przecież nawet Twoi bracia w wierze, czyli ŚJ. w swoim przekładzie podają podobnie, jak wszystkie inne znane przekłady, używając słowa '' żałował'' i dalej zachowując taki sens z którego wynika, że to wszystko dotyczy Boga, a nie człowieka.

KSIĘGA RODZAJU 6. 6. PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

'' I Jehowa żałował, że uczynił ludzi na ziemi, i bolał w swym sercu.

PODSUMOWANIE.

1. Bóg sam żałuje swojego czynu, a nie to jak sugeruje Pokoja współczuje człowiekowi na ziemi.
2. Bóg boleje w swoim sercu, a nie jak niezdarnie mataczy Pokoja, że tam ma chodzić o jakieś kształtowanie wewnątrz serca :roll:
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: Bo¿e wspó³czucie dla nieska¿oego cz³owieka - XXXI

Post autor: Pokoja »

RN pisze:PODSUMOWANIE.

1. Bóg sam ¿a³uje swojego czynu, a nie to jak sugeruje Pokoja wspó³czuje cz³owiekowi na ziemi.
2. Bóg boleje w swoim sercu, a nie jak niezdarnie mataczy Pokoja, ¿e tam ma chodziæ o jakie¶ kszta³towanie wewn±trz serca :roll:
Bóg wspó³czuje temu cz³owiekowi, którego kszta³tuje wed³ug serca swego, a nie ¿e wspó³czuje ka¿demu na ziemi, kto skazi³ drogê swoj±. Czytaj uwa¿nie i nie poni¿aj bezpodstawnie.

W odniesieniu do drugiego punktu, to sugerujesz, ¿e Wszechmocny Jehowa Bóg ¿a³uje tego, co stworzy³, jakby mówi³: co ja najlepszego zrobi³em? Tak to rozumiesz?
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sprzeczności w Biblii”