BIBLIA TYSIĄCLECIA - PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Sprzeczności w Biblii, krytyka etyki biblijnej itp.
Dział przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy nie wierzą w boskie natchnienie Biblii. Obowiązuje wewnętrzny regulamin

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5847
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

BIBLIA TYSIĄCLECIA - PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Post autor: RN »

Ten temat, który dzisiaj założyłem ma na celu wykazanie podstawowych różnic w tekście obu znanych przekładów z których korzystają dwa, od lat ze sobą zaprzyjażnione wyznania.
Nie będzie moim celem udowadnianie, które z przekładów ma rację. To zostawiam innym.

KSIĘGA RODZAJU

ZIEMIA BYŁA BEZŁADEM, CZY BYŁA BEZKSZTAŁTNA :?:

KSIĘGA RODZAJU 1. 2. BIBLIA TYSIĄCLECIA

'' A ziemia była bezładem......

KSIĘGA RODZAJU 1. 2. PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

''A ziemia była bezkształtna.....
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Anna01
Posty: 4971
Rejestracja: 20 maja 2006, 10:03
Lokalizacja: Warszawa

Re: BIBLIA TYSIĄCLECIA - PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Post autor: Anna01 »

RN pisze:Ten temat, który dzisiaj założyłem ma na celu wykazanie podstawowych różnic w tekście obu znanych przekładów z których korzystają dwa, od lat ze sobą zaprzyjażnione wyznania.
Nie będzie moim celem udowadnianie, które z przekładów ma rację. To zostawiam innym.

KSIĘGA RODZAJU

ZIEMIA BYŁA BEZŁADEM, CZY BYŁA BEZKSZTAŁTNA :?:

KSIĘGA RODZAJU 1. 2. BIBLIA TYSIĄCLECIA

'' A ziemia była bezładem......

KSIĘGA RODZAJU 1. 2. PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

''A ziemia była bezkształtna.....
Ja jako "wyznawczyni" teorii "wielkiego wybuchu" :-), jestem za PRZEKŁADEM NOWEGO ŚWIATA :-)
''A ziemia była bezkształtna......."
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
Rzym. 13:10

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Re: BIBLIA TYSIĄCLECIA - PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Post autor: EMET »

Anna01 pisze:
Ja jako "wyznawczyni" teorii "wielkiego wybuchu" :-), jestem za PRZEKŁADEM NOWEGO ŚWIATA :-)
''A ziemia była bezkształtna......."
EMET:
Bereszith 1:2a, tekst hebrajski &#8211; &#8206; &#1493;&#1456;&#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1431;&#1512;&#1462;&#1509; &#1492;&#1464;&#1497;&#1456;&#1514;&#1464;&#1445;&#1492; &#1514;&#1465;&#1433;&#1492;&#1493;&#1468;&#1433; &#1493;&#1464;&#1489;&#1465;&#1428;&#1492;&#1493;&#1468; -- < v&#7498;h&#257;`&#257;r&#277;c h&#257;j(&#7498;)th&#257;(h) th&#333;h&#251; v&#257;bh&#333;h&#251; > /= < v&#7498;h&#257;`&#257;r&#277;c h&#257;j(&#7498;)th&#257;(h) th&#333;h&#251; v&#257;w&#333;h&#251; >/ = &#8222;a_ta_ziemia [hebr.: < v&#7498;h&#257;`&#257;r&#277;c >] była [hebr.: < h&#257;j(&#7498;)th&#257;(h) >; od rdzennej formy < h&#257;j&#257;(h) > = &#8222;być; istnieć&#8221;, w qal perfect] bezkształtna [po hebrajsku: < th&#333;h&#251; >] i_pusta [po hebrajsku: < v&#257;bh&#333;h&#251; > /= < v&#257;w&#333;h&#251; >/; < v&#257; > = spójnik, dalej od rdzennego - < b&#333;h&#251; >]&#8221;.
Mamy więc dwa poniekąd słynne [wśród hebraistów i biblistów] wyrażenia rdzenne: < t&#333;h&#251; > oraz < b&#333;h&#251; >.

Wg rdzennego "tohu", mamy /takie oto/ miejsca w tekście 'BH': Gen 1:2; Deut 32:10; 1Sam 12:21[2x]; Hio 6:18; 12:24; 26:7; Psa 107:40; Izaj 24:10; 29:21; 34:11; 40:17, 23; 41:29; 44:9; 45:18, 19; 49:4; 59:4; Jer 4:23. RAZEM: 20 miejsc w 19. wersetach 'BH'.

Wg rdzennego "bohu", mamy miejsca w tekście 'BH': Gen 1:2; Izaj 34:11; Jer 4:23.
Jawnie mamy trzy [3] miejsca takie, gdzie użyto obydwu tych wyrażeń w obrębie jednego wersetu. Te miejsca, to wymienione przy "bohu", czyli: Gen 1:2; Izaj 34:11; Jer 4:23 &#8211; TAK!

W 'Podręcznym Słowniku Briksa', Vocatio, czytamy objaśniająco leksykalnie --
< t&#333;h&#251; > = &#8222;coś bezkształtnego /nijakiego; bezład; pustkowie; odludzie; bezdroże; pustynia; marnośc; ułuda; nicość; Iz 4,19 na próżno.&#8221; -- strona 376, ed. 1999r., 8 hasło od góry.
< b&#333;h&#251; > = &#8222;pustka; nicość.&#8221; -- str, 51, 10 hasło od góry, tamże.

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: BIBLIA TYSI¡CLECIA - PRZEK£AD NOWEGO ¦WIATA

Post autor: Pokoja »

Anna01 pisze:
RN pisze:Ten temat, który dzisiaj za³o¿y³em ma na celu wykazanie podstawowych ró¿nic w tek¶cie obu znanych przek³adów z których korzystaj± dwa, od lat ze sob± zaprzyja¿nione wyznania.
Nie bêdzie moim celem udowadnianie, które z przek³adów ma racjê. To zostawiam innym.

KSIÊGA RODZAJU

ZIEMIA BY£A BEZ£ADEM, CZY BY£A BEZKSZTA£TNA :?:

KSIÊGA RODZAJU 1. 2. BIBLIA TYSI¡CLECIA

'' A ziemia by³a bez³adem......

KSIÊGA RODZAJU 1. 2. PRZEK£AD NOWEGO ¦WIATA

''A ziemia by³a bezkszta³tna.....
Ja jako "wyznawczyni" teorii "wielkiego wybuchu" :-), jestem za PRZEK£ADEM NOWEGO ¦WIATA :-)
''A ziemia by³a bezkszta³tna......."
Ja natomiast bêd±c zwolennikiem teorii stworzenia przez inteligentnego Stwórcê (bez przywi±zywania wiêkszej wagi do wnikania w jaki sposób tego dokona³), pierwsz± frazê Rdz. 1:2, t³umaczon±:
Ziemia za¶ by³a bez³adem i pustkowiem: (w BT)
A ziemia by³a bezkszta³tna i pusta (w PN¦)
odczytujê nastêpuj±co:

Ziemia (pospolito¶æ) trwa³a nie rzeczywist± nico¶ci±
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5847
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: BIBLIA TYSIĄCLECIA - PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Post autor: RN »

EMET pisze:
W 'Podręcznym Słowniku Briksa', Vocatio, czytamy objaśniająco leksykalnie --
< t&#333;h&#251;
> = &#8222;coś bezkształtnego /nijakiego; bezład; pustkowie; odludzie; bezdroże; pustynia; marnośc; ułuda; nicość; Iz 4,19 na próżno.&#8221; -- strona 376, ed. 1999r., 8 hasło od góry.
Według słownika PWN.

UŁUDA - &#171;to, co jest tylko wytworem wyobraźni&#187;

http://sjp.pwn.pl/sjp/uluda;2532658.html

Wybierając ten wariant, alternatywne tłumaczenie może brzmieć następująco:

''A ziemia była tylko wytworem wyobrażni''
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Re: BIBLIA TYSIĄCLECIA - PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Post autor: EMET »

RN pisze:
EMET pisze:
W 'Podręcznym Słowniku Briksa', Vocatio, czytamy objaśniająco leksykalnie --
< t&#333;h&#251;
> = &#8222;coś bezkształtnego /nijakiego; bezład; pustkowie; odludzie; bezdroże; pustynia; marnośc; ułuda; nicość; Iz 4,19 na próżno.&#8221; -- strona 376, ed. 1999r., 8 hasło od góry.
Według słownika PWN.

UŁUDA - &#171;to, co jest tylko wytworem wyobraźni&#187;

http://sjp.pwn.pl/sjp/uluda;2532658.html

Wybierając ten wariant, alternatywne tłumaczenie może brzmieć następująco:

''A ziemia była tylko wytworem wyobrażni''
EMET:
Tyle tylko, że na takim dowolnym przystosowaniu to się nie odbywa.

Pole znaczeniowe, czyli semantyczne wyrażenia, to owego zastosowanie w rozmaitych sytuacjach, które mamy np. przy podaniu miejsc występowania i użycia wyrażenia w zapisie oryginalnym.
Znaczenie w danym jednym miejscu, niekoniecznie [ew. wcale] nie jest wyznacznikiem na to, iż w innym miejscu - też identycznie, co zakrawałoby na nawet absurdalność podejścia.

Uważam, że User dobrze o tym, ale - swoim zwyczajem - chce się trochę [ew. więcej] pośmiać.
Takie podejście - beze mnie. :bardzo_smutny:

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: BIBLIA TYSI¡CLECIA - PRZEK£AD NOWEGO ¦WIATA

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
EMET pisze:
W 'Podrêcznym S³owniku Briksa', Vocatio, czytamy obja¶niaj±co leksykalnie --
< t&#333;h&#251;
> = &#8222;co¶ bezkszta³tnego /nijakiego; bez³ad; pustkowie; odludzie; bezdro¿e; pustynia; marno¶c; u³uda; nico¶æ; Iz 4,19 na pró¿no.&#8221; -- strona 376, ed. 1999r., 8 has³o od góry.
Wed³ug s³ownika PWN.

U£UDA - &#171;to, co jest tylko wytworem wyobra¼ni&#187;

http://sjp.pwn.pl/sjp/uluda;2532658.html

Wybieraj±c ten wariant, alternatywne t³umaczenie mo¿e brzmieæ nastêpuj±co:

''A ziemia by³a tylko wytworem wyobra¿ni''
Nie koniecznie. Ziemia - EReC, pochodzi od wyra¿enia oznaczaj±cego "byæ pewnym". Chodzi wiêc o taki stan jej bytu, w czasie którego by³o ju¿ co¶ pewnego. Nie by³a to rzeczywista nico¶æ, tak jak zal±¿ek cz³owieka w ³onie matki nie jest niczym, ale pocz±tkiem kszta³towania cz³owieka, który od chwili podjêcia samodzielnego oddychania, staje siê odrêbn±, samodzieln± dusz±. Ziemia tak¿e przechodzi³a swój proces kszta³towania. Nawet jest to pokazane w Hio. 38:8-11:
Kto zamkn±³ morze drzwiami, gdy (w drugim dniu stwarzania, Rdz. 1:6-8; 2:6) pieni±c siê, wysz³o z ³ona, (9) gdy ob³oki uczyni³em jego szat± (Rdz. 2:6), a ciemne chmury (Rdz. 1:2) jego pieluszkami, (10) gdy wyznaczy³em mu moj± granicê (sklepienie niebieskie z kryszta³ków lodu) i za³o¿y³em zawory i bramy, (11) mówi±c: Dot±d dojdziesz, lecz nie dalej! I tu zatrzymaj± siê twe wzdête fale!
Dlatego napisa³em, ¿e:
frazê z Rdz. 1:2, t³umaczon±:
Ziemia za¶ by³a bez³adem i pustkowiem: (w BT)
A ziemia by³a bezkszta³tna i pusta (w PN¦)
odczytujê nastêpuj±co:

Ziemia (pospolito¶æ) trwa³a nie rzeczywist± nico¶ci±
Ziemia istnia³a w stanie jakiego¶ bytu, który by³ czym¶ pewnym w odró¿nieniu do nieba, które by³o w tym czasie czym¶ odmiennym. Ca³± tre¶æ Rdz. 1:2, odczytujê nastêpuj±co:

Ziemia (pospolito¶æ) trwa³a nie rzeczywist± nico¶ci±, tajemnym miejscem (zas³on±, za któr± by³o rzeczywiste Boskie ¶wiat³o Szekina) w otch³ani, a Duch Bo¿y unosi³ (odprê¿a³) siê nad wodami.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Post autor: Pokoja »

W powy¿szym po¶cie napisa³em:
Ziemia istnia³a w stanie jakiego¶ bytu, który by³ czym¶ pewnym w odró¿nieniu do nieba, które by³o w tym czasie czym¶ odmiennym. Ca³± tre¶æ Rdz. 1:2, odczytujê nastêpuj±co:

Ziemia (pospolito¶æ) trwa³a nie rzeczywist± nico¶ci±, tajemnym miejscem (zas³on±, za któr± by³o rzeczywiste Boskie ¶wiat³o Szekina) w otch³ani, a Duch Bo¿y unosi³ (odprê¿a³) siê nad wodami.
Dla u¶ci¶lenia my¶li, dodam jeszcze, ¿e skoro to, co w Rdz. 1:1 jest nazwane Ziemi±, to nie jest to samo, co l±d te¿ nazwany ziemi± w Rdz. 1:10, wiec tym bardziej to, do czego okre¶lenie ziemia odnosi siê w Rdz. 1:2. Tre¶æ Rdz. 1:1 obejmuje ca³e dzie³o stworzenia w streszczeniu, czyli ca³y tydzieñ stworzenia wraz z dniem odpocznienia Bo¿ego. Natomiast w Wj. 20:11 i 31:17 sze¶æ dni stwarzania, dotycz± tylko czynienia nieba i ziemi wraz z siódmym dniem, dniem odpocznienia Bo¿ego.

Z powy¿szego wyp³ywa wniosek, ¿e dzie³o odpocznienia Bo¿ego (pob³ogos³awienie i u¶wiêcenie) jest dope³nieniem stworzenia przez czynienie cz³owieka na podobieñstwo Bo¿e. Usamodzielnianie siê stworzenia przez przyjecie odpowiedzialno¶ci za swoje czyny jest dope³nieniem aktu stworzenia przez nape³nianie go chwa³± Bo¿± jak Namiot - Przybytek i ¶wi±tynia Salomona po ich fizycznym wykonaniu te¿ by³y nape³nione chwa³± Bo¿±.

Z kolei tre¶æ Rdz. 1:2 odnosi siê do stanu ziemi przed rozpoczêciem dzie³a stworzenia. W Rdz. 1:3 nast±pi³o rozpoczêcie tego dzie³a, a dopiero w Rdz. 1:10, wy³ania siê z wody sta³y l±d. Tak w uproszczeniu tre¶æ:

Na pocz±tku (w Praprzyczynie) On stworzy³ Bogów niebo i ziemiê, Rdz. 1:1

mo¿na wyraziæ nastêpuj±co w podobieñstwie:

Na pocz±tku (w otaczaj±cej nas niewidzialnej rzeczywisto¶ci) inwestor zbudowa³ osiedle (niebo) i nasz dom (ziemiê). Wcze¶niej nasz dom istnia³ ukrytych planach, a inicjatywa inwestycji unosi³a siê nad jej wykonawcami (w¶ród nich, lub wraz z nimi), Rdz. 1:2.

Wraz z rozpoczêciem inwestycji, pojawi³o siê jej "¶wiat³o w tunelu" (¶wiat³o¶æ ¶wieci w ciemno¶ci, ale ciemno¶æ jej nie przemog³a, J. 1:4,5), Rdz. 1:3.

Podsumowuj±c, tre¶æ Rdz. 1:1 wyra¿a pe³niê dzie³a, tre¶æ Rdz. 1:2 stan poprzedzaj±cy, a tre¶æ Rdz. 1:3 rozpoczêcie tego dzie³a.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sprzeczności w Biblii”