EDOM

Interpretacje alternatywne, wydarzenia biblijne a historia itp.

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

" picu picu mój dziedzicu"


Abd. 1:1-21
1. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!
2. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi.
3. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię?
4. Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd - mówi Pan.
5. Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie - jakże będziesz splądrowany! Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono?
6. Jakże ogołocony jest Ezaw, przetrząśnięte są jego skarby ukryte.
7. Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele; ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła.
8. Zaiste, w owym dniu - mówi Pan wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa; nie ma u niego roztropności.
9. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie, wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem.
10. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańbą i będziesz wytępiony na zawsze.
11. Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.
12. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli!
13. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski!
14. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli!
15. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.
16. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było.
17. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.
18. A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje - bo tak rzekł Pan.
19. I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.
20. Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu.
21. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.
(BW)

(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Awatar użytkownika
George
Posty: 1619
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Post autor: George »

Jachu pisze:" picu picu mój dziedzicu"


Abd. 1:1-21
1. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!
2. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi.
3. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię?
4. Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd - mówi Pan.
5. Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie - jakże będziesz splądrowany! Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono?
6. Jakże ogołocony jest Ezaw, przetrząśnięte są jego skarby ukryte.
7. Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele; ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła.
8. Zaiste, w owym dniu - mówi Pan wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa; nie ma u niego roztropności.
9. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie, wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem.
10. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańbą i będziesz wytępiony na zawsze.
11. Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.
12. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli!
13. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski!
14. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli!
15. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.
16. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było.
17. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.
18. A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje - bo tak rzekł Pan.
19. I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.
20. Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu.
21. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.
(BW)

Widzisz Jechu,
Tak mniej więcej (w zależności od tłumaczenia Biblii) Prorocznia Abdiasza wygląda w obecnych żydo-chrześcijańskich Bibliach, łącznie z obecną grecką Septuagintą LXX, i żydowską Masorą.

Ale w czasach kiedy sam Chrystus nauczał z tej Proroczni - Proroczni Abdiasza, to wyglądała ona inaczej, i miała ODWROTNE niż ma dziś ZNACZENIE jeśli chodzi o rolę IZRAELA, i EDOMU - Góry Ezawa / Seiru.

Nie mam w posiadaniu całego oryginalnego tekstu Proroczni Abdiasza z pierwszych wieków n.e., ale mam dostęp do jej końcowych fragmentów z przełomu IV / V wieku n.e., fragmentów które są dowodem na to jak ta Prorocznia wyglądała jeszcze na początku V wieku, za czasów Św. Augustyna, który był twórcą teologii Kościoła Rzymsko Katolickiego.

Oryginalna Prorocznia Abdiasza, której fragmenty zachował dla nas Św. Augustyn w dziele swego życia księdze 'Państwo Boże', mówi nam że:
21. Wtedy ci którzy ocaleją "muszą wyjść z Góry Syjonu (żydowskiej i Żydo-Chrześcijańskiej religii), aby mogli bronić Górę Ezawa (Edom / Seir)", i wtedy nastanie królestwo Pana."
a NIE jak to czytamy w skażonych dzisiejszych bibliach.
21. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.
(BW)

Zobaczmy jak Prorocznia Abdiasza wyglądała w greckiej Septuagincie za czasów Chrystusa, i nawet w IV - V wieku n.e., kiedy Św. Augustyn i Św. Hieronim budowali (na zlecenia papieża Damazego I) Kościół Rzymsko Katolicki.


Czytając Księgę 'Państwo Boże', i zawarte w niej fragmenty Biblii z przełomu IV i V wieku, można załważyć że sam Chrystus nauczał o 'Górze Ezawa' (EDOMIE / SEIRZE) na podstawie Staro-testamentowej 'Proroczni Abadiasza'.

Skąd o tym wiemy?

Zerknijmy razem do Księgi 'Państwo Boże', i komentarza Augustyna na temat Proroczni Abadiasza.

Św. Augustyn (ur. 13 Listopada 354 r. zm. 28 Sierpnia 430 r.), był jednym z czterech ojców / doktorów KrK - współtwórcą jego teologii. Z listów Augustyna wiemy że nie tylko używał on Septuaginty LXX, ale też wstawiał się on za tym aby Septuaginta (Biblia Chrześcijańska), a nie Masora (Biblia Żydowska) była podstawą dla nowej Biblii KrK - Wulgaty.

Stworzenie łacińskiej wersji Biblii dla potrzeb nowo powstającego KrK zażądał od Św. Hieronima na początku lat 380’ biskup Rzymu - Papież Damazy I. Wulgata była jedyną oficjalną Biblią kościoła Zachodniego - KrK, przez następne 1000 lat.

A teraz przejdźmy do wspomnianej przez ciebie 'skażonej' Proroczni Abadiasza, i do księgi Św. Augustyna - 'Państwo Boże'.

W dziele swojego życia - księdze zatytowanej Państwo Boże - Civitale Deli, Św. Augustyn cytował wiele fragmentów z Biblii. Przechował on dla nas w ten sposób oryginalny - końcowy fragment Proroczni Abdiasza.

Ale ten antyczny fragment, cytowany przez Augustyna w księdze 'Państwo Boże', jest odwrotnością tego co widzimy w zakończeniu 'Proroczni Abdiasza' w dzisiejszych wydaniach Biblii, łącznie z dzisiejszą Septuagintą.

Czyżby biblijna Prorocznia Abdiasza, dotycząca Ezawa / Edomu, została od czasów Św. Augustyna skażona? Nie ulega to żadnym wątpliwością.

Ponieważ Prorocznia Abdiasza jest prorocznią wyraźnie mówiącą o "końcu czasów" i początku panowania na ziemi Chrystusa - jest więc ona prorocznią bardzo ważną, i wartą sprawdzenia o co w niej właściwie chodzi.

Ten antyczny tekst Proroczni Abdiasza, mówi nam że Chrystus sam nauczał na podstawie tej 'Proroczni', o tym że ci którzy przeżyją ostatnią z wojnen na ziemi, a raczej agresję Izraela na "Górę Ezawa" (Edom / Seir), muszą wyjść z Syjonu (Żydo-Chrześcijańskiej i żydowskiej religii Izraela), aby stanąć w obronie "Góry Ezawa” - (EDOMU / SEIRU), i dopiero wtedy nastanie Królestwo Pana - Królestwo Chrystusowe - Państwo Boże.

Poniżej załączam link i orginalny fragment proroczni Abadiasza, cytowany w książce Państwo Boże, w Księdze XVIII, Rozdział 31.
http://www.newadvent.org/fathers/120118.htm

"Rozdział 31. — O Przepowiedniach Związanych ze Zbawieniem Świata w Chrystusie, w Księdze Abadiasza, Nahuma, i Habbuka."

"Lecz na górze Syjon będzie ocalenie i będzie ona święta."

A niewiele dalej, na końcu tej samej proroczni, mówi on:

"I ci którzy zostaną znów ocaleni muszą wyjść z Góry Syjonu,
aby mogli obronić Górę Ezawa, i nastanie królestwo Pana."


Abadiasz 21


Poniżej wersja angielska.
_________________
"Chapter 31.— Of the Predictions Concerning the Salvation of the World in Christ, in Obadiah, Nahum, and Habakkuk.

"But upon Mount Sion shall be safety, and there shall be a Holy One."
And a little after, at the end of the same prophecy, he says:

"And those who are saved again shall come up out of Mount Sion,
that they may defend Mount Esau, and it shall be a kingdom to the Lord.

Obadiah 21.

__________________

Jak widzimy w tym nieskażonym przez Żydów fragmencie Proroczni Abdiasza (zachowaniej dla nas w księdze Augustyna z V wieku n.e.), Państwo Boże w którym Chrystus sam będzie kierował sprawami tego świata, nastąpi po tym jak Izraelici wymordują wszystkich Edomitów

- "wycięty zostanie [wszelki] człowiek z góry Ezawa".

Wtedy ci którzy ocaleją "muszą wyjść z Góry Syjonu (żydowskiej i Żydo-Chrześcijańskiej religii), aby mogli obronić Górę Ezawa", i nastanie wtedy królestwo Pana."

Wiem że wielu będzie się zastanawiać - dlaczego miałby ktoś brać w obronę Górę Ezawa / Edom / SEIR / Idumeę?

Kim był Ezaw, i czym właściwie jest ten Edom?

Gdzie w dzisiejszych czasach znajduje się GÓRA EZAWA, zwana też EDOMEM lub SEIREM ?

Spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie analizując biblijne i historyczne dzieje Ezawa i jego narodu Edomu / Idumei.

Poznajmy bliżej ten naród i zastanówmy się czy jesteśmy gotowi stanąć w jego obronie. Sprawdźmy czy naprawdę kwalifikujemy się aby być mieszkańcami Nowej Jerozolimy - Państwa Bożego, aby żyć w nim pod wodzą Chrystusa - Zbawiciela.

Czy jesteśmy duchowo dojrzali aby poznać Prawdę i wziąść w obronę Górę Ezawa - SEIR?

Historia tych dwóch narodów, Izraela i Edomu, to walka pomiędzy dwiema miłościami.

Jeden naród cechuje miłość własna, charakteryzującą sie obojętnością na potrzeby drugiego człowieka "aż po obojętność na Boga" ( jak pisał o tym Św. Augustyn).
Druga miłość to miłość Chrystusowa, charakteryzującą się służeniem drugiemu człowiekowi, "aż po obojętność na samego siebie" (Państwo Boże XIV, 28).W swej pierwszej encyklice Redemptor hominis (1979) Jan Paweł II zacytował słowa Chrystusa


„poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.


Następnie dodał:

„W słowach tych zawiera się podstawowe wymaganie i przestroga zarazem.

Jest to wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy jako warunek prawdziwej wolności. Jest to równocześnie przestroga przed jakąkolwiek pozorną wolnością, przed wolnością rozumianą powierzchownie, jednostronnie, bez wniknięcia w całą prawdę o człowieku i o świecie”.


Jest już czas aby poznać nagą prawdę o Izraelu, i historyczną PRAWDĘ o Edomie - Górze Ezawa / SEIRZE.

Czy wiecie gdzie znajduje się SEIR?

Pozdrawiam
George
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

EMET:
W swoim niedawnym post –
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... dom#428192
napisałem pod koniec –
Oto, jakie mamy odsyłacze do „by osądzić górzysty region Ezawa” [Abd 1:21]: Psalm 149:7; Ezechiela 35:11. Zwłaszcza werset Ezech 35:11 - jest godny uwagi, ponieważ jawnie KONTEKST Rozdz. 35 od samego początku -- a zwłaszcza od w. 2 - 5 -- jest jednoznaczny w swojej wymowie!

Polecam i inne wersety z Ks. Ezech: 25:8, 12 – 14; 32:29; 35:14, 15; 36:5.
Zatem: to nie tylko Ks. Owadhja [Abdiasza]… Wszystkie wersety praktycznie jednobrzmiące w swojej wymowie.

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Niektórzy na siłę usiłują poprawiać Biblię na swoją modłę. Fakty są dla nich niewygodne,wręcz
miażdżące,a mimo tego z uporem maniaka,ciągle dążą do fałszu.
W Biblii jest jeden taki,który od początku kłamał i dlatego nazwany jest ojcem kłamstwa.

Emet podał cytaty,a mimo to,sądzę,że już trwa kontrofensywa,- gloryfikowanie dalszego ciągu zakłamań.

Ezech. 35:15
15. Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem. I poznają, że Ja jestem Pan.
(BW)
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

Jachu pisze:Niektórzy na siłę usiłują poprawiać Biblię na swoją modłę. Fakty są dla nich niewygodne,wręcz
miażdżące,a mimo tego z uporem maniaka,ciągle dążą do fałszu.
W Biblii jest jeden taki,który od początku kłamał i dlatego nazwany jest ojcem kłamstwa.

Emet podał cytaty,a mimo to,sądzę,że już trwa kontrofensywa,- gloryfikowanie dalszego ciągu zakłamań.

Ezech. 35:15
15. Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem. I poznają, że Ja jestem Pan.
(BW)
EMET:
Nie potrzeba być zawodowym biblistą [ja np. nim nie jestem ;-) ], żeby zdać sobie sprawę z następującego dylematu --
Skoro w Abdiasza - "fałszerstwo", to gdzie indziej musiałoby owe też być: nie inaczej!
Skoro, jak to zapodałem przytoczenie z biblisty w moim post: "Przy czym Edom, jako odwieczny wróg teokratycznego narodu wybranego, jest symbolem narodów wrogich teokracji, które muszą się poddać panowaniu Jahwe, co wynika z ostatnich słów proroctwa.&#8221;, to próba uszlachetniania postaci Ezawa... Ponadto dlaczego tylko w Abdiasza, a w innych miejscach Biblii dotyczącej tego samego, to co?
Czyżby znana wypowiedź: "Jakuba umiłowałem, lecz Ezawa znienawidziłem" [z Rzym 9:13b] w nawiązaniu do Malachiasza 1:2, 3 --> była fantasmagorią oraz czczym wymysłem?

A, kto wie, mogą się też znaleźć miłośnicy Judasza Iskarioty, kto wie, może i nawet Kaina; kto wie?
O ile Biblia wyraziście gdzieś coś pisze, to krańcowe przeciwstawności - w opisie tego samego wydarzenia, tej samej postaci - jakoś tak dychotomicznie by wyglądały, nie inaczej. :bardzo_smutny:

Oczywiście: każdy ma prawo do jakichś swoich sympatii i antypatii, jednak... nie wbrew wymowie oczywistości. Co piszę: można żywić sympatię do przestępcy, co dowodzą przykłady z życia - to nie wymysł. Zatem: każdy ma jakieś sympatie i antypatie. :-|

Wiadomo, że Biblię Biblią należy wyjaśniać, nie zaś jakimiś dalszymi enuncjacjami. :-/

Akurat nawet nie tylko chodziłoby o tutaj kwestię >Jakub - Ezaw<, co i inne poruszane zagadnienia. Mnie najbardziej poruszyło "naukowe" [ :aaa: :bardzo_smutny: ] wywodzenie odnośnie formy Imienia Boga - "Jehowa" [ew. "Yehowa; Jehova; Yehova"]...

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Piotr Pawlak
Posty: 201
Rejestracja: 10 lip 2016, 14:52

Post autor: Piotr Pawlak »

Jeśli wyjaśniam biblię biblią to dużo mi się nie zgadza.
Zacznijmy od początku światło a słońce.
Pozdrawiam.
Początek biblię.

Awatar użytkownika
George
Posty: 1619
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

4% Polskich meżczyzn to Edomici - potomkowie Ezawa / Edomu

Post autor: George »

Edomici - potomkowie Ezawa na terenach Polski

Pochodzenie Polaków &#8211;Lechitów
Obrazek
https://goo.gl/images/Duy7bC

Kim była ta ludność? Otóż jakieś 5 tysięcy lat temu, nasze ziemie zamieszkiwali ludzie bardzo mało zróżnicowani pod względem genetycznym i wyglądem fizycznym. Tutaj na tych ziemiach była kolebka jasnowłosych i jasnookich ludzi o jednorodnym wyglądzie, charakteryzującym się haplogrupą R1a1a1 Y-DNA. Były to grupy rolniczo &#8211; łowiecko &#8211; myśliwskie, które zajmowały się głównie polowaniami a także hodowlą, uprawą i zbieractwem. Skąd się wzięli na tych terenach, nic nie wiadomo. Wiadomo jednak, że duże grupy tych ludzi rozeszły się we wszystkich kierunkach. Jedna poszła na Skandynawię i w stronę Renu, druga na południe i wschód. Tereny zachodniej Europy były zamieszkane przez ludność o znaczniku haplogrupy (R1b1b2) Y-DNA. Zamieszkiwali oni wspólnie z mniej liczną a starszą ludnością o haplogrupie I2b. Południe Europy zamieszkiwały plemiona o znaczniku (I2a) Y-DNA. W II tys. z Europy wyruszyli Ariowie (R1a1a) i zaczęli podbijać Azję, udając się do Indii i Chin. Do dziś pozostały po nich ślady na Syberii, potomkowie plemion Xiongnu. W Kirgizji, Afganistanie, Pakistanie, Indiach, Iranie i na Bliskim Wschodzie haplogrupy R1a1a. Czyngis-chan, miał ponoć niebieskie oczy i cechy Ariów oraz wschodnią chytrość i przebiegłość.

Grupa zachodnia (R1b1ba) wyruszyła na podbój Afryki i Bliskiego Wschodu. Na tym terenie rywalizowali o wpływy i królestwa z Ariami, którzy podbijali wcześniej Indie i Persję a później ruszyli dalej na teren zamieszkały przez Semitów. W I tyś. p.n.e. na terenach dzisiejszej Polski i wschodnich Niemiec zaczęła się tworzyć wspólnota ludów R1a1a, Ariów polskich i Skandynawów (I1a).

W tym też okresie z Bliskiego Wschodu ku Europie podążali już ucywilizowani Celtowie (R1b1b2) zmieszani z bliskowschodnimi ludami o haplogrupach: E1b1b, G2a, J1i J2.

Ta ludność uzbrojona w nowoczesne na owe czasy nowinki techniczne: kowalstwo, rolnictwo, ceramikę, budownictwo obronne, zagrodowe i inne, szybko zdobywała tereny południowej Europy. Za pośrednictwem tej grupy, na tereny Polski przenikała cywilizacja śródziemnomorska. Budowano wtedy w Polsce duże grody i osady, gdzie wytapiano żelazo, produkowano uzbrojenie dla wojów i wszelkiego rodzaju przedmioty na potrzeby rolników, łowców i rzemieślników. W tym też czasie powstawały potęgi Grecji i Rzymu i nastała era walki o ziemie i królestwa.

Na ziemiach polskich po zmieszaniu się autochtonów aryjskich (R1a1a7 i I1a) z przybyłymi Celtami, powstał lud zwany Wenedami a później mówiono na nich Wandalowie. Inna grupa Celtów mieszając się ze Skandynawami dała początek tworzeniu się plemion germańskich (R1b1b2, I2b, I1a i R1a1a, E1b1b, G2a, J1 i J2).

Jak można nazwać i określić ówczesną ludność zamieszkującą tereny dzisiejszej Polski?. Kim byli i za kogo się uważali, oraz za kogo uważali ich sąsiednie germańskie i sarmackie plemiona? Nie byli oni już czystymi Ariami ani nawet Ario-Skandynawami a mieszaniną Ario- Celto- Skandynawami o proporcjach powiedzmy takich: Ariowie (R1a1a7-40%), Skandynawowie-Nordowie (I1a-10%, I2b-1%, R1a1a-5%)oraz Celtowie (R1b1b2-20%, R1a1a-4%, I2a-4%,

E1b1b-4%,

G2a-2%, J1 i J2- 2%).

Tak powstał przedsłowiański lud zwany Wenedami-Wandalami. Nie można go zaliczyć do grupy germańskiej, choć za taką mógł uchodzić. Prawdopodobnie język mieli ario-celtycki ale na pewno nie germański. Języki germańskie mają w swoim zasobie bardzo dużą ilość semityzmów. Przez kilkaset lat żyli sobie na obrzeżach Grecji i Rzymu i gdyby nie najazd Hunów w IV wieku n.e. dzisiaj Polacy byliby oryginalnym narodem europejskim, cywilizacyjnie nie różniącym się od Niemców, Francuzów czy Włochów.
Nie byłoby Słowian i Słowiańszczyzny i tego podziału na wschodnią i zachodnia Europę. Niestety, Hunowie i Chrześcijanie nadali nam cechy azjatycko-bliskowschodnie i Polacy dzisiaj stoją okrakiem między Zachodem i Wschodem. Hunowie stworzyli agresywnych Wikingów, Niemców, Anglików, Polaków, Rosjan i kocioł bałkański a także nieobliczalną Ukrainę i zaściankową Litwę oraz Białoruś.

https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/tag/e1b1b/E1b1b; The Y-DNA Haplogroup of Edom, not of Israel

E1b1b; Y-DNA to halapogrupa Edomu, NIE Izraela

http://machpelahcave.website/e1b1b-dna-edom/
Ostatnio zmieniony 05 mar 2018, 16:09 przez George, łącznie zmieniany 2 razy.
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Awatar użytkownika
George
Posty: 1619
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Słowiańscy Wedowie / Wandale to NIE niemieccy Vandale

Post autor: George »

Ale proszę nie mylić Polskich / Słowiańskich Wenedów - Wandali, z niemieckimi Vandalami, tymi którzy w roku 455 AD podbili Rzym.

Chazarzy to potomkowie tych niektórych z (zaginionych) Szczepów Izraela wysiedlonych na Zakałkazie przez Asyryjczyków w VIII wieku p.n.e., tych których Żydzi wypędzeni z Palestyny przez Cesarza Hadriana w II w n.e., nawrócili na Judaizm.

Cofnijmy się do historii Izraela aby zobaczyć jak do tego doszło.


W VIII wieku p.n.e., Żydzi z południa (Szczepy Judy i Szymona), i północne państwo Izraela zamieszkujące Samarię (Dzieśięć pozostałych Szczepów Izraela), ciągle sprzeciwiali się Bogu Najwyższemu, i napadali oni na pokojowe państwa które je otaczały, mordując niczemu niewinnych ludzi.

Aby tym wojnom zapobiec, w końcu roku 722 p.n.e., Shalmaneser, przywódca Assyryjczyków, otoczył Samarię - stolicę Izraela - przez trzy lata, a jego następca Sargon II wysiedlił wszystkie dziesięć szczepów Izraela z Samarii do Azji - na Zakałkazie, robiąc w ten sposób z tych 'Izraelskich niszczycieli' strefę buforową przed Azjatami z północy.
Obrazek

Obrazek

Zanim jednak to się stało, żydowski król Amasjasz, jeden z ostatnich żydowskich królów (zanim zostali oni zabrani w niewolę babilońską), o którym Biblia pisze:

&#8222;Czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca.&#8221; (2 Kron. 25:2),

napadł zbrojnie ze swoją żydowską armią na pokojowo żyjących Edomtów, i dokonał masakry na jego mieszkańcach.

Czytamy o tej żydowskiej zbrodni na Edomitach w 2 Księdze Kronik 25:11.
(11)"Amasjasz zaś nabrał odwagi i powiódł swój zbrojny lud, i doszedł do Doliny Solnej, gdzie pobił dziesięć tysięcy mieszkańców Seiru, //- (nie wojska lecz zwykłych ludzi)

(12) dziesięć tysięcy zaś uprowadzili Judejczycy żywcem do niewoli, a przywiódłszy ich na szczyt skały, strącili ich ze szczytu skały tak, iż wszyscy się roztrzaskali. ..."


(2 Ks. Kronik 25:1-28, Biblia Warszawska)
Internetowa Biblia 2000 v3.41 ˆ 1994-2001
Czy możecie sobie to wyobrazić, 10.000 niewinnych, bezbronnych Edomitów: kobiety, starcy, małe dzieci, zabrane przez Żydów ze swoich domów, wyprowadzeni na szczyt góry skąd byli popychani w przepaść przez tych zbrodniarzy?

Na początku naszej ery, część z tych przesiedlonych przez Asyryjczyków Izraelitów (znanych nam dziś genetycznie jako Alani / Alanowie) puściła się na Zachód i osiedliła się na terenach Wandali - Słowian zamieszkujących wtedy tereny obecnej południowo-zachodniej Polski.

http://originhunters.blogspot.ca/2012/0 ... ffiti.html
__________
" Myles Standish of Mayflower fame was also haplogroup I2a. Standish is not closely related to the DNA that I am chasing. His tribe and the Vandals parted ways over 5,000 years ago.

Have I found the Vandals, Alans or Suevi? So far, I have been looking at the past 2,000 years. If I expand the datasets and research back further in time, additional patterns appear. The DNA takes me to Georgia, Armenia and Iran. The timing and the location of these records put us in the historic Alani homeland on the Asian steppe. The Huns were also responsible for driving the Alans west into Europe around 300 AD. I&#8217;ve been looking for Vandals and I&#8217;ve found the Alans instead.https://goo.gl/images/kBSJdd

Obrazek


The I2a1 tribal haplotype that I have identified has remained relatively unchanged for thousands of years and has allowed me to follow a migration in and out of Asia and across Europe. I cannot say that I have found the DNA of all the Alans or that the Alans were only haplogroup I2a. The correlations that I have made are based on records currently available and it is impossible to say what additional future DNA records may reveal."
______________

Zamieszkując tereny Słowiańskie, ci Alani / Alanowie / Izraelici wymordowali - wycieli w pień - Wandali / Słowian (podobnie jak to zrobili z oryginalnymi Prusami 1000 lat później), i w IV wieku n.e., pod słowiańską nazwą Wandali, ci Izraelici / Alanowie puścili się na Zachód Europy mordując i niszcząc wszystko na swej drodze. Przez Gibraltar i Afrykę doszli oni do Rzymu, podbijając go w roku 455 AD.

Właściwie nie musieli Rzymu podbijać ponieważ Żydowsko - Chrześcijańskie papiestwo przywitało swoich braci Izraelitów / Alanów / (Wandali) z otwartymi rękoma, błogosławiąc ich wodza kiedy jeszcze był w Kartagenie.

Tak się połączyło 10 (zaginionych???) szczepów Izraela z Żydami którzy od roku 65 AD opanowali Rzym, i rządzą Watykanem z za kurtyny, przez ostatnie szesnaście wieków.
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Awatar użytkownika
George
Posty: 1619
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

EDOM - Naród Wybrany

Post autor: George »

EZAW / EDOM, wnuk Abrahama i umiłowany, pierworodny syn Izaaka, jest Patriarchą prawdziwie Wybranego Narodu, i przenosicielem Błogosławieństwa Bożego.

Kto w to nie uwierzy to nigdy nie odnajdzie Prawdy :(.
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

George pisze: EZAW / EDOM, wnuk Abrahama i umiłowany, pierworodny syn Izaaka, jest Patriarchą prawdziwie Wybranego Narodu, i przenosicielem Błogosławieństwa Bożego.
:xhehe: Niepoprawny i naiwny marzyciel
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Henryk
Posty: 11469
Rejestracja: 10 lis 2008, 8:26

Re: EDOM - Naród Wybrany

Post autor: Henryk »

George pisze:EZAW / EDOM, wnuk Abrahama i umiłowany, pierworodny syn Izaaka, jest Patriarchą prawdziwie Wybranego Narodu, i przenosicielem Błogosławieństwa Bożego.

I już wiemy, czyim potomkiem w prostej linii był Król Popiel! :xhehe:

Gdyby nie myszy, to nosilibyśmy Boże błogosławieństwo! :-(
A tak-> błogosławi jedynie dziewica Maryja... coś kiepsko Jej to wychodzi...

Awatar użytkownika
George
Posty: 1619
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Edom - Naród Wybrany

Post autor: George »

Jachu pisze:
George pisze: EZAW / EDOM, wnuk Abrahama i umiłowany, pierworodny syn Izaaka, jest Patriarchą prawdziwie Wybranego Narodu, i przenosicielem Błogosławieństwa Bożego.
:xhehe: Niepoprawny i naiwny marzyciel

Ten się naprawdę śmieje kto się śmieje ostatni J....


Dlaczego Edomici są Narodem Wybranym?

Czemu Bóg, aby przekazać światu swoje zbawienie, spośród wszystkich narodów wybrał właśnie Edomitów?


Czym różnili się od innych i jakie to ma dla nas znaczenie?


Edomici są prawdziwym Narodem Wybranym. Na czym polega to "wybranie"?[/b]

To wybranie polega na tym, że Pan Bóg "zdeponował" w tym narodzie pewne fundamentalne prawdy o sobie i swoim stosunku do ludzi oraz całego stworzenia.

Pan Bóg postanowił, że te prawdy mają być w tym narodzie "przechowywane" poprzez przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie.

Te fundamentalne prawdy mają być punktem wyjścia i punktem odniesienia dla wszystkich ludzi:

* tych poszukujących Boga,

* tych pragnących Go poznać,

* tych pragnących Mu świadomie, dobrowolnie zaufać,

* tych pragnących Go szczerze kochać,

* tych pragnących podporządkować Mu całe swoje życie.To wybranie polega na tym, że Pan Bóg "zdeponował" te prawdy ze względu na Przymierze jakie zawarł z 'Ojcem Narodów' - Abrahamem.

To była nagroda "za dobre sprawowanie". To był dar Pana Boga - to było coś "darmo dane".

To wybranie polega na tym, że Pan Bóg pozostaje im wierny i dotrzymuje danych Abrahamowi obietnic. Dzieje tego ludu - Edomu, czy to te, spisane na kartach Starego Testamentu, czy też te, spisane na kartach historii - wyraźnie wskazują, że Pan Bóg nieustannie wspomaga i chroni "depozytariuszy" tych fundamentalnych prawd.

Pan Bóg chronił spadkobierców Przymierza, jeśli ci spadkobiercy pozostawali mu oddani i wierni.
Tak powstały narody Edomu: Adyci, Minejczycy, Grecy, Rzymianie - narody które przyniosły światu cywilizację.

Wybranie i związane z nim Błogosławieństwo brzmiało tak:
"dając mu błogosławieństwo mówił:
Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan!

28.Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios

i żyzności ziemi,

obfitości zboża i moszczu winnego.

29.Niechaj ci służą ludy

i niech ci pokłon oddają narody.

Bądź panem twoich braci

i niech ci pokłon oddają synowie twej matki!

Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty.

Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony!
"
Księga Rodzaju, 27 - Bíblia Católica Online

Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/bibli ... odzaju/27/
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Awatar użytkownika
Metanoia
Posty: 642
Rejestracja: 09 cze 2016, 17:54
Lokalizacja: Osobowość z Pogranicza

Post autor: Metanoia »

George, nie rozumiesz że przypowieść o Ezawie i Jakubie to tylko symbol.
Ezaw = owłosiony
Jakub to przecież samica.

Adam to pierworodny, otrzymał błogosławieństwo Ojca, to przestrzeń wypełniona Duchem Ojca.
Ewa, powstała po Adamie, to ciemność i jest wewnętrznie pusta.
Ewa myśli, że oszukała Ojca.
Matka to przecież Lucyfer, źródło kłamstwa.


Tutaj na Ziemi jest tylko teatr. Samiec i samica zwierzęcia ludzkiego to tylko Ewa.
Są puści, bez Ducha Ojca, bez błogosławieństwa.
Natomiast zrodzeni Prawdy są przyłączeni z urodzenia (nazywacie to łaską) do przestrzeni światłości. Są częścią Adama, to zwierzęta ludzkie posiadające błogosławieństwo Ojca tutaj na Ziemi.
Adam i Ewa spotykają się w człowieku.
Człowiek to nie zwierzę ludzkie. Człowiek jest zdolny do miłości bo jest obdarowany łaską.
Reszta to pożądliwe, chciwe, zachłanne, nienawistne zwierzęta ludzkie.
Bezduszne istoty człekopodobne.
Plemię węża.
Poczęci z popędu z mocy węża, DNA.
To o gadzim plemieniu to przenośnia.

Jezus w apokryfach mówi o nich aby traktować ich jak zwierzęta gdyż jak zwierzęta pożerają się nawzajem.

Ty George ziemski jesteś częścią Ewy.
Ale jako zrodzony z Prawdy jesteś zanurzony po drugiej stronie swojego świata wewnętrznego w Adamie.
I teraz Ewa musi wydać zgodę na siebie w Adamie, poddać się mu i przyjąć za przewodnika.
Jednocześnie Adam wydaje zgodę na siebie w twojej niedoskonałości w twoim ciele i psychice, w Ewie.
Adam/Jezus staje się mężem Ewy.
To jest jedyne małżeństwo, o którym mówił Jezus.
Małżeństwo światłości z ciemnością, które odbywa się w Tobie.
Tylko takie małżeństwo może błogosławić Bóg Ojciec.

te śmieszne związki, w które zwierzęta ludzkie wchodzą w kościele nikogo nie obchodzą bo samiec i samica to tylko wewnętrzny podział Ewy.

I jeszcze jedno, George nie szukaj odpowiedzi w Piśmie bo jej nie znajdziesz.
Szukaj jej w sobie.
W Adamie w głębi twojego świata wewnętrznego.

Awatar użytkownika
George
Posty: 1619
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Post autor: George »

Metanoia pisze:George, nie rozumiesz że przypowieść o Ezawie i Jakubie to tylko symbol.
Ezaw = owłosiony
Jakub to przecież samica.

Adam to pierworodny, otrzymał błogosławieństwo Ojca, to przestrzeń wypełniona Duchem Ojca.
Ewa, powstała po Adamie, to ciemność i jest wewnętrznie pusta.
Ewa myśli, że oszukała Ojca.
Matka to przecież Lucyfer, źródło kłamstwa.


Tutaj na Ziemi jest tylko teatr. Samiec i samica zwierzęcia ludzkiego to tylko Ewa.
Są puści, bez Ducha Ojca, bez błogosławieństwa.
Natomiast zrodzeni Prawdy są przyłączeni z urodzenia (nazywacie to łaską) do przestrzeni światłości. Są częścią Adama, to zwierzęta ludzkie posiadające błogosławieństwo Ojca tutaj na Ziemi.
Adam i Ewa spotykają się w człowieku.
Człowiek to nie zwierzę ludzkie. Człowiek jest zdolny do miłości bo jest obdarowany łaską.
Reszta to pożądliwe, chciwe, zachłanne, nienawistne zwierzęta ludzkie.
Bezduszne istoty człekopodobne.
Plemię węża.
Poczęci z popędu z mocy węża, DNA.
To o gadzim plemieniu to przenośnia.

Jezus w apokryfach mówi o nich aby traktować ich jak zwierzęta gdyż jak zwierzęta pożerają się nawzajem.

Ty George ziemski jesteś częścią Ewy.
Ale jako zrodzony z Prawdy jesteś zanurzony po drugiej stronie swojego świata wewnętrznego w Adamie.
I teraz Ewa musi wydać zgodę na siebie w Adamie, poddać się mu i przyjąć za przewodnika.
Jednocześnie Adam wydaje zgodę na siebie w twojej niedoskonałości w twoim ciele i psychice, w Ewie.
Adam/Jezus staje się mężem Ewy.
To jest jedyne małżeństwo, o którym mówił Jezus.
Małżeństwo światłości z ciemnością, które odbywa się w Tobie.
Tylko takie małżeństwo może błogosławić Bóg Ojciec.

te śmieszne związki, w które zwierzęta ludzkie wchodzą w kościele nikogo nie obchodzą bo samiec i samica to tylko wewnętrzny podział Ewy.

I jeszcze jedno, George nie szukaj odpowiedzi w Piśmie bo jej nie znajdziesz.
Szukaj jej w sobie.
W Adamie w głębi twojego świata wewnętrznego.
Ezaw / Edom - kompletny - doskonały.

On był drugim / nowym Adamem, zrodzonym z pragnienia syna Przymierza - Izaaka, nie z pożądliwości.

Anam - Czerwony
Edom - Czerwony

Zabity przez Jakuba / Izraela, żądnego majątku i władzy, Ezaw / Edom został podniesiony w poczet Bogów, stał się sędzią zmarłych. To On będzie osądzał dokąd pójdziesz.

To On jest Bogiem Ojcem / Ojcem Jezusa - Syna Bożego.
Oni Obaj byli zrodzeni z Ducha Świętego - Ducha Boga Najwyższego.
W Wiki czytamy też że w Palestynie, okupowanej dziś przez Izrael, w miejscowości SEIR - Sair, znajduje się (lub znajdował się jeśli go do dziś Żydzi nienawidzący Ezawa nie zrównali z ziemią) bardzo ciekawy antyczny grób, i jest to grób Ezawa - Edoma, umiłowanego syna Izaaka i wnuka Abrahama, którego zamordował jego własny brat - Jakub / Izrael, pod namową Judy / Żyda - praojca Żydów.

Ten grób jest dowodem na to że Ezaw nie był postacią legendarną czy tylko biblijną, ale i historyczną.
Sprawdziłem tę informację z tekstem źródłowym - i się zgadza.
______________________________
Słynny grób w Westbank

Na południe od Palestyńskiego miasta SEIR w Westbank, znajduje się słynny grobowiec uważany za grób Ezawa - nazwanego El 'Ais po arabsku.

Fundacja Poznania Palestyny, Mierniczych Zachodniej Palestyny (SWP), pisze że:

"Ten grobowiec jest w pomieszczeniu 37 na 20 stóp, z zagłębieniem w ścianie.
Grobowiec ma długość 12 stóp, szerokość 3 1/2 stopy, 5 stóp wysokości, i jest pokryty ciemno zieloną narzutą, z kanopią nad grobem. ..."
______________________________

"Reputed grave on the West Bank

South of the Palestinian town of Sa'ir on the West Bank there is a tomb reputed to be that of Esau - El 'Ais in his Arab name.

The Palestine Exploration Fund's Survey of Western Palestine (SWP), wrote that:
"The tomb is in a chamber 37 feet east and west by 20 feet north and south, with a Mihrab on the south wall. The tomb is 12 feet long, 3 1/2 feet broad, 5 feet high, covered with a dark green cloth and a canopy above. An ostrich egg is hung near. North of the chamber is a vaulted room of equal size, and to the east is an open court with a fig-tree, and a second cenotaph rudely plastered, said to be that of Esau's slave. Rock-cut tombs exist south-west."

http://www.archive.org/stream/surveyofw ... 9/mode/1up

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Esau
_______________________________


O zamordowaniu Ezawa przez Jakuba / Izraela pisze też w słynnym apokryfie - 'Testamencie Dwunastu Patryjarchów'.
Testament dwunastu Patryjarchów

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf08.iii.vi.html

IV. -- TESTAMENT JUDY (syna Jakuba / Izraela) DOTYCZĄCY ODWAGI, I MIŁOŚCI DO PIENIĄDZA, I FORNIKACJI.

"9. Przez osiemnaście lat żyliśmy w pokoju, nasz ojciec i my, z jego bratem Ezawem, i jego synowie też żyli z nami w zgodzie, po tym jak powróciliśmy z Mezopotani, od Labana.

A kiedy minęło 18 lat, w czterdziestych latach mojego życia, Ezaw, brat mojego ojca, wyszedł na przeciw nam, mocny i z dużą grupą ludzi;

I padł on, ugodzony strzałą z łuku Jakuba, i został zabrany martwy na górę Seir: i stało się to kiedy przechodził on przez Iramnę, kiedy został zabity."


"I udaliśmy się w pościg za synami Ezawa.
A mieli oni miasto z murami z żelaza i bramy z mosiądzu; i nie mogliśmy wejść do niego, otoczyliśmy więc je i oblegaliśmy.

I kiedy nie otworzyli oni nam bram miasta przez dwadzieścia dni, ja (Juda / Żyd) przystawiłem na oczach wszystkich drabinę, i z tarczą nad moją głową wspiołem się w górę, będąc atakowany kamieniami o wadze trzech talentów;
wspiołem się i zabiłem czterech potężnych wśród nich (Edomitów).

Następnego dnia Rebuen i Gad (synowie Jakuba) wkroczyli, i zabili sześdziesięciu z nich (potomków Ezawa).
Wtedy oni (potomkowie Ezawa) poprosili nas o warunki pokoju, a będąc świadomi celu jaki chciał osiągnąć nasz ojciec Jakub / Izrael, przyjęliśmy ich jako lenników.

I oni (Edomici) dawali nam:

dwieście korsów zborza,
pięćset bali oleju,
i tyśiąc pięćset miar wina,


aż do czasu kiedy wywędrowaliśmy do Egiptu"


Testaments of the Twelve Patriarchs
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf08.iii.vi.html

IV.&#8212;THE TESTAMENT OF JUDAH (son of Jacob/Israel) CONCERNING FORTITUDE, AND LOVE OF MONEY, AND FORNICATION.

"9. Eighteen years we abode at peace, our father and we, with his brother Esau, and his sons with us, after that we came from Mesopotamia, from Laban.

And when eighteen years were fulfilled, in the fortieth year of my life, Esau, the brother of my father, came upon us with much people and strong;

and he fell by the bow of Jacob, and was taken up dead in Mount Seir: even as he went above Iramna was he slain.

And we pursued after the sons of Esau.

Now they had a city with walls of iron and gates of brass; and we could not enter into it, and we encamped around, and besieged them.
And when they opened not to us after twenty days, I set up a ladder in the sight of all, and with my shield upon my head I climbed up, assailed with stones of three talents&#8217; weight;
and I climbed up, and slew four who were mighty among them.

And the next day Reuben and Gad entered in and slew sixty others.

Then they asked from us terms of peace; and being aware of our father&#8217;s purpose, we received them as tributaries.

And they gave us

two hundred cors of wheat,

five hundred baths of oil,

fifteen hundred measures of wine, until we went down into Egypt."
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Długo zwlekałeś z tym "gniotem",aby znowu wyjść na "bine"

A Prawda ma się dobrze.
No dobra,nie złość się,każdy miewa gorsze dni od czasu do czasu. :crazy:
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Inne spojrzenie na Biblię i wydarzenia biblijne. ”