KOD W BIBLII - EZAW, EDOM, SEIR

Interpretacje alternatywne, wydarzenia biblijne a historia itp.

Moderatorzy: Bobo, kansyheniek, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

KOD ZAWARTY W BIBLII

Post autor: George »

Czy ktoś może przeczytać co pisze w tym Matriksie?

Obrazek

http://exodus-codes.com/codes/eli09.gif

Pozdrawiam
Jerzy

Polecam zrobić kopię zanim znów zniknie to zdjęcie z internetu
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Dodatek do Matriksa

Post autor: George »

Tego nikt nie mógł skomponować, z wyjątkiem BOGA !!!

Obrazek

http://exodus-codes.com/elijah.htm

Pozdrawiam
Jerzy
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

ZAMOS pisze:No i najważniejsze Jezus nie był potomkiem Judy. Jezus był Nazarejczykiem, a ci Żydami nie byli.
Dopiero dziś przypadkowo odkryłem "rewelacje" Zamosa. A co mówi Biblia ???

Obj. 5:5-9
5. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.
6. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię.
7. I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie,
8. A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych.
9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,

(BW)
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Henryk
Posty: 11683
Rejestracja: 10 lis 2008, 8:26

Post autor: Henryk »

Jachu pisze:Dopiero dziś przypadkowo odkryłem "rewelacje" Zamosa. A co mówi Biblia ???
Tylko jedna osoba na forum bierze Zamosa na poważnie.
Choć i tak nie do końca... :xhehe:

ZAMOS
Posty: 2161
Rejestracja: 19 paź 2012, 10:26
Lokalizacja: Wieś pod Warszawą

Post autor: ZAMOS »

Jachu pisze: Dopiero dziś przypadkowo odkryłem "rewelacje" Zamosa. A co mówi Biblia ???
Była chwila w moim życiu, że wierzyłem, iż Apokalipsa się wypełni, ale mi przeszło. Nie wierzę, że opisywany tam niby Jezus to ten sam Zbawiciel Jezus Chrystus, który całym swym życiem żył w pokoju. Nigdy nikogo nie skrzywdził, a tym bardziej zabił. W Apokalipsie niby Jezus jak żydowski władca wyżyna prawie cały świat i daje władzę Żydom. To mrzonka i fantastyka jakiego nawiedzonego pisarza. Nie jest możliwym by Jezus powrócił i był masowym zbrodniarzem przy którym Hitler, Lenin, czy Stalin to aniołki.
Nie wierzę, że świat skończy się tak jak opisuje jakiś bliżej nie określony Jan w Apokalipsie.
Jachu pisze:Zwyciężył lew z pokolenia Judy
Pokolenie Judy zostało pokonane przez Rzymian. Mesjasz Żydów jeszcze się nie urodził i mało jest prawdopodobne, żeby dobry Stwórca pozwolił na żeś na jaką mają nadzieję Żydzi.
Henryk pisze:Tylko jedna osoba na forum bierze Zamosa na poważnie.
Trochę to naprawdę śmieszne. ZAMOS Henryku ma z kim poważnie rozmawiać. Ciekaw jestem ilu poważnie bierze ciebie?

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Uwaga do moderatora forum

Post autor: George »

Henryk pisze:
Jachu pisze:Dopiero dziś przypadkowo odkryłem "rewelacje" Zamosa. A co mówi Biblia ???
Tylko jedna osoba na forum bierze Zamosa na poważnie.
Choć i tak nie do końca... :xhehe:
Ta odpowiedź nie ma nic wspólnego z tematem Henryku, i jest ona ubliżeniem użytkownikowi forum. Należy ci się za to ostrzeżenie

Pozdrawiam
George

Oświadczam ja Tobie: "Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku"
Ostatnio zmieniony 29 lut 2016, 7:22 przez George, łącznie zmieniany 1 raz.
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

ZAMOS pisze:Pokolenie Judy zosta?o pokonane przez Rzymian. Mesjasz ?ydów jeszcze si? nie urodzi? i ma?o jest prawdopodobne, ?eby dobry Stwórca pozwoli? na ?e? na jak? maj? nadziej? ?ydzi.
Ot pierwszy dowód w rodowodzie Jezusa wg Mateusza:

Mat. 1:1-25
1. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
2. Abraham by? ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.
3. A Juda zrodzi? z
Tamar Faresa i Zar?, a Fares by? ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.
4. A Aram by? ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona.
5. A Salmon zrodzi? z Rahab Booza, a Booz zrodzi? z Ruty Jobeda, a Jobed by? ojcem Jessego.
6. A Jesse by? ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodzi? z ?ony Uriasza Salomona.
7. A Salomon by? ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa.
8. A Azaf by? ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza.
9. A Ozjasz by? ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza.
10. A Ezechiasz by? ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza.
11. A Jozjasz by? ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.
12. A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz by? ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela.
13. A Zorobabel by? ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora.
14. A Azor by? ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda.
15. A Eliud by? ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba.
16. A Jakub by? ojcem Józefa, m??a Marii, z której narodzi? si? Jezus, zwany Chrystusem.
17. Tak wi?c wszystkich pokole? od Abrahama do Dawida jest czterna?cie; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu - pokole? czterna?cie; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokole? czterna?cie.
18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa by?o tak: Gdy matka jego, Maria, zosta?a po?lubiona Józefowi, okaza?o si?, ?e, zanim si? zeszli, by?a brzemienna z Ducha ?wi?tego.
19. A Józef, m?? jej, b?d?c prawym i nie chc?c jej znies?awi?, mia? zamiar potajemnie j? opu?ci?.
20. I gdy nad tym rozmy?la?, oto ukaza? mu si? we ?nie anio? Pa?ski i rzek?: Józefie, synu Dawidowy, nie l?kaj si? przyj?? Marii, ?ony swej, albowiem to, co si? w niej pocz??o, jest z Ducha ?wi?tego.
21. A urodzi syna i nadasz mu imi? Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
22. A to wszystko si? sta?o, aby si? spe?ni?o s?owo Pa?skie, wypowiedziane przez proroka:
23. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadz? mu imi? Immanuel, co si? wyk?ada: Bóg z nami.
24. A gdy Józef obudzi? si? ze snu, uczyni? tak, jak mu rozkaza? anio? Pa?ski i przyj?? ?on? swoj?.
25. Ale nie obcowa? z ni?, dopóki nie powi?a syna, i nada? mu imi? Jezus.
(BW)
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Skażony rodowód Chrystusa

Post autor: George »

Jachu pisze:
ZAMOS pisze:Pokolenie Judy zostało pokonane przez Rzymian. Mesjasz Żydów jeszcze się nie urodził i mało jest prawdopodobne, żeby dobry Stwórca pozwolił na żeś na jaką mają nadzieję Żydzi.
Ot pierwszy dowód w rodowodzie Jezusa wg Mateusza:

Mat. 1:1-25
1. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
2. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.
3. A Juda zrodził z
Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.
4. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona.
5. A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.
6. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona.
7. A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa.
8. A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza.
9. A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza.
10. A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza.
11. A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.
12. A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela.
13. A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora.
14. A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda.
15. A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba.
16. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
17. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu - pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń czternaście.
18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.
19. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.
20. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
21. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
22. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka:
23. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.
24. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją.
25. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.
(BW)
Czy ty J naprawdę jesteś w stanie zrozumieć to co czytasz?

Możliwe że twój Chrystus (jeśli sam tak uważasz) zrodzony był z Józefa. Ale NASZ CHRYSTUS zrodzony był z DUCHA ŚWIĘTEGO, a nie z mężczyzny.

Nawet w tej ciężko skażonej cytowanej przez ciebie Ewangelii 'Mateusza' wyraźnie pisze że Jezus był poczęty z Ducha Świętego, a nie z Józefa, męża Marii.

Cały ten rodowód Mateusza, który w rzeczywistości poważnie odbiega od rodowodu Jezusa w innych Ewangeliach, możesz sobie J włożyć w buty, i będziesz trochę wyższym.

Chrystus był Niepokalanie poczęty, a nie wywodzący się z rodziny perwertów, jak opisuje rodzinę Jakuba / Izraela Biblia.
Chcesz na ich perwercję dowodów? - to poczytaj sobie Księgę Rodzaju i Księgę Królewską.

Nasz Chrystus był synem Marii, a ona żydówką z plemienia Judy na pewno nie była, skoro matczynym językiem Chrystusa był język aramejski, a nie żydo-hebrajski.

Pozdrawiam
George
Mat. 1:1-25
1. Rodowód Jezusa Chrystusa, ...

16. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Henryk
Posty: 11683
Rejestracja: 10 lis 2008, 8:26

Re: Skażony rodowód Chrystusa

Post autor: Henryk »

Jerzy Marian pisze:Nasz Chrystus był synem Marii, a ona żydówką z plemienia Judy na pewno nie była, skoro matczynym językiem Chrystusa był język aramejski, a nie żydo-hebrajski.
Na pewno to wszyscy umrzemy... :-D

Luk 3:23-37 bw "A Jezus rozpoczynając działalność, miał lat około trzydziestu, a był jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, (24) syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, (25) syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja, (26) syna Mahata, syna Mattatiasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody, (27) syna Joanana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, (28) syna Melchiego, syna Addy, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera, (29) syna Jozuego, syna Eliezera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego, (30) syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima, (31) syna Melei, syna Menny, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida, (32) syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Sali, syna Naasona, (33) syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy, (34) syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, (35) syna Seruga, syna Ragua, syna Faleka, syna Chebera, syna Szelacha, (36) syna Kainama, syna Arpachszada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, (37) syna Metuszelacha, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainama,"

Prywatna opinia Georga jest pewniejsza niż świadectwa Biblii? :aaa:]
Ap 5:5 bw "A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci."
Ale spokojnie, nie panikuj!
To nie Twój Bohater! :xhehe:

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Re: Skażony rodowód Chrystusa

Post autor: George »

Henryk pisze:
Jerzy Marian pisze:Nasz Chrystus był synem Marii, a ona żydówką z plemienia Judy na pewno nie była, skoro matczynym językiem Chrystusa był język aramejski, a nie żydo-hebrajski.
Na pewno to wszyscy umrzemy... :-D

Luk 3:23-37 bw "A Jezus rozpoczynając działalność, miał lat około trzydziestu,

a był jak mniemano, synem Józefa,

syna Helego, (24) syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, (25) syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja, (26) syna Mahata, syna Mattatiasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody, (27) syna Joanana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, (28) syna Melchiego, syna Addy, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera, (29) syna Jozuego, syna Eliezera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego, (30) syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima, (31) syna Melei, syna Menny, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida, (32) syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Sali, syna Naasona, (33) syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy, (34) syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, (35) syna Seruga, syna Ragua, syna Faleka, syna Chebera, syna Szelacha, (36) syna Kainama, syna Arpachszada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, (37) syna Metuszelacha, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainama,"


Prywatna opinia Georga jest pewniejsza niż świadectwa Biblii? :aaa:]
Ap 5:5 bw "A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci."
Ale spokojnie, nie panikuj!
To nie Twój Bohater! :xhehe:
Czy ty Henryku też nie jesteś w stanie zrozumieć tego co czytasz?

Możliwe że twój Chrystus (jeśli sam tak uważasz) też był zrodzony z Józefa (jak to mniemano).
Ale NASZ CHRYSTUS zrodzony był z DUCHA ŚWIĘTEGO, a nie z mężczyzny.


W tej Ewangelii, napisanej przez Łukasza - ucznia Faryzeusza Pawła, która nawet nie jest w zgodzie z ciężko skażoną Ewangelią 'Mateusza', pisze że ”mniemano że Jezus był synem Józefa“, jeśli jednak nie był synem Józefa, a był zrodzony z Ducha Świętego, jak to ja i Zamos uważamy, to ten Łukaszowy rodowód Henryku też możesz sobie włożyć w buty, aby być wyższym.

Nasz Chrystus był synem Marii, a ona może była z narodu Judyty - pierwszej żony Ezawa, ale żydówką z plemienia Judy na pewno nie była, skoro matczynym językiem Chrystusa był język aramejski, a nie żydo-hebrajski.

Żydzi, tacy jak Faryzeusz Paweł i jego apostołowie, mówili i pisali po żydo-hebrajsku.

Chrystus, Jego matka i Apostołowie posługiwali się językiem aramejskim,
językiem który od 6 wieku p.n.e. był językiem Idumejczyków / Edomitów, wywodzących się od Judyty, pierwszej żony Ezawa, od której wywodziła się też nazwa Wyżyny Judzkiej, zamieszkałej w czasach Chrystusa przez potomków Judyty - Idumejczyków / Edomitów.

NAZARA była nazwą religii potomków Ezawa, z którego wywodziła się matka Chrystusa.

Pozdrawiam
George
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Re: Skażony rodowód Chrystusa

Post autor: George »

Henryk pisze:
Jerzy Marian pisze:Nasz Chrystus był synem Marii, a ona żydówką z plemienia Judy na pewno nie była, skoro matczynym językiem Chrystusa był język aramejski, a nie żydo-hebrajski.
Na pewno to wszyscy umrzemy... :-D ...

Prywatna opinia Georga jest pewniejsza niż świadectwa Biblii? :aaa:]
Ap 5:5 bw "A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci."
Ale spokojnie, nie panikuj!
To nie Twój Bohater! :xhehe:
Jr 1, 4-5. 17-19 Powołanie proroka
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów.

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich (Żydów i innych Izraelitów), bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.


A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.


Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać».

Oto Słowo Boże.

_________________

(1) Słowa Jeremijasza, syna Helkijaszowego, z kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Benjamin (2) Do którego stało się słowo Pańskie za dni Jozyjasza, syna Amonowego, króla Judzkiego trzynastego roku królowania jego. (3) A stało się za dni Joakima, syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego, aż do skończenia jedenastego roku Sedekijasza, syna Jozyjasza, króla Judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalemczyków, miesiąca piątego, (4) Stało się mówię, słowo Pańskie do mnie, mówiąc

(5) Pierwej niżelim cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię, za proroka narodom dałem cię.

(6) I rzekłem: Ach, ach panujący Panie! Oto nie umiem mówić, bom jest dziecięciem.

(7)Ale Pan rzekł do mnie: Nie mów: Jestem dziecięciem, owszem, na wszystko, na co cię poślę, idź, a wszystko, coć rozkażę, mów

(8) Nie bój się oblicza ich, bom Ja jest z tobą, abym cię wybawił, mówi Pan.

(9) A wyciągnąwszy Pan rękę swoję, dotknął się ust moich, i rzekł mi Pan: Otom dał słowa moje do ust twoich.

(10) Oto cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, i psuł, i wytracał, i obalał, i abyś budował i szczepił.

(11) Potem stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Co widzisz Jeremijaszu? I rzekłem: Widzę rózgę migdałową.

(12) I rzekł Pan do mnie: Dobrze widzisz: albowiem się Ja pospieszam z słowem swem, abym je wykonał.

(13) I stało się słowo Pańskie do mnie powtóre, mówiąc: Co widzisz? I rzekłem: Widzę garniec wrzący, a przednia strona jego ku stronie północnej.

(14) I rzekł Pan do mnie: Od północy przypadnie złe na wszystkich mieszkających na tej ziemi.

(15) Bo oto Ja zawołam wszystkich rodzajów z królestw północnych, mówi Pan, aby przyciągnąwszy każdy z nich, postanowił stolicę swoję w wejściu bram Jeruzalemskich i przy wszystkich murach jego, i przy wszystkich miastach Judzkich.

(16) A tak opowiem sądy moje przeciwko nim dla wszelakiej złości tych, którzy mię opuścili, a kadzili bogom obcym, i kłaniali się robocie rąk swoich.

(17) Przetoż ty przepasz biodra swoje, a wstawszy mów do nich wszystko, co Ja tobie rozkazuję, nie bój się ich bym cię snać nie starł przed obliczem ich,

(18) Bo oto Ja postanawiam cię dziś miastem obronnem, i słupem żelaznym, i murem miedzianym przeciwko tej wszystkiej ziemi, przeciwko królom Judzkim, przeciwko książętom ich, przeciwko kapłanom ich, i przeciwko ludowi tej ziemi;

(19) Którzy walczyć będą przeciwko tobie, ale cię nie przemogą: bom Ja z tobą mówi Pan, abym cię wybawił.

(Ks. Jeremiasza 1:1-19, Biblia Gdańska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 ˆ 1994-2001
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Henryku,-szkoda słów.

Apostoł Jan tak poucza:

2 Jan. 1:7-10
7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.
8. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali.
9. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
10. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.
(BW)
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

ZAMOS
Posty: 2161
Rejestracja: 19 paź 2012, 10:26
Lokalizacja: Wieś pod Warszawą

Post autor: ZAMOS »

Jachu pisze:Apostoł Jan tak poucza:

2 Jan. 1:7-10
Każdy kto choć trochę tematem biblijnym się interesował, wie, iż Jan od listów to nie Jan Apostoł.
Jak jeszcze do tego kłamstewka doda się jeszcze twoje, Henryka i "Na starzy" ŚJ interpretacje to wychodzi coś o czym Chrystus nigdy nawet przez sekundę nie pomyślał.

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

ZAMOS pisze:
Jachu pisze:Apostoł Jan tak poucza:

2 Jan. 1:7-10
Każdy kto choć trochę tematem biblijnym się interesował, wie, iż Jan od listów to nie Jan Apostoł.
Jak jeszcze do tego kłamstewka doda się jeszcze twoje, Henryka i "Na starzy" ŚJ interpretacje to wychodzi coś o czym Chrystus nigdy nawet przez sekundę nie pomyślał.

Co zabierzesz głos w sprawach Biblijnych,to świadczysz o swojej indolencji. A ponadto przekręcasz (świadomie???),- " Na Straży"-to portal Zrzeszenia Badaczy Pisma Świętego,nie SJ.

http://www.nastrazy.pl/archiwum/2001_4_13.htm
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Inne spojrzenie na Biblię i wydarzenia biblijne. ”