KOD W BIBLII - EZAW, EDOM, SEIR

Interpretacje alternatywne, wydarzenia biblijne a historia itp.

Moderatorzy: Bobo, kansyheniek, booris, Junior Admin, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Skażone fragmenty Ew. Św. Jana - NAZARET

Post autor: George »

Albertus pisze:
jest Ewangelia Św. Jana, w której Jan wielokrotnie zwraca się do Żydów jako do innego narodu.
A czytałeś w ogóle Ewangelię św Jana?Zachęcam do uważnej lektury:

J1: (43) Nazajutrz /Jezus/ postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za Mną! (44) Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.

(45) Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. (46) Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz.

(47) Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. (48) Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. (49) Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!

Wiesz Albertus po czym rozpoznaje się teksty skażone w Biblii ?
Po tym że są niezgodne z udowodnionymi faktami historycznymi - ze wspomnianym w tym fragmencie miastem NAZARET.

Spójrzmy na miasto, z którego według przez ciebie podanego fragmentu Ewangelii Jana, Chrystus się wywodził, i które według tego skażonego fragmentu Ewangelii dało niby nazwę Nazarejczykom.

Obrazek

Obrazek

Miasto Nazaret faktycznie ulokowany jest w depresji utworzonej przez łagodne wzgórza. Cały region charakteryzują równiny i łagodne wzniesienia, bez strzelistych szczytów czy też stromych skał. Teren jest poprawnie rozumiany, jako wysoki basen, gdyż w jednym kierunku jest o wiele niższa Równina Esdraelon.

I nie da nie da się tego ukryć, że miasto Nazaret z którego rzekomo Chrystus pochodził jest, i zawsze było zbudowany w dolinie, a nie na górze. Nawet średniowieczne miasto ulokowane było na dole – zabezpieczone od wiatrów.

Rozpoczynając w 1957 r. żydowskie przedmieście nazywane Nazerat Illit (wyższy Nazaret) zostało zbudowane aż pod szczyt wzgórza, po wschodniej stronie miasta.

Zabrałoby sporo czasu, aby od ‘synagogi’ w centrum miasta Żydzi wyprowadzili Chrystusa na szczyt wzgórza (‘skały’)!

W rzeczywistośći Nazaret to miasto które zbudowała żydo-chrześcijańska teologia

Miasto, a nawet wieś, o nazwie Nazaret nie istniała za czasów Chrystusa, ale kilka kilometrów od obecnego miasta Nazaret istniało miasto Sepphoris / Seforis - stolica Galilei, w której wychował się Chrystus.

Nazarejczycy to religijni Esseczycy / Idumejczycy / Edomici i Minejczycy - wyznawcy swojej religii NAZARY, i z miastem NAZARET nie mieli oni nic wspólnego.

Aby wymazać Nazarejczyków z historii Żydzi wymyślili miasto o nazwie Nazaret, wmawiając nam że Chrystus był nazwany Nazarejczykiem ponieważ pochodził z tego 'miasta'.

Ale archeologia pokazała że takie miasto - NAZARET - za czasów Chrystusa ogóle nie istniało, a Pliniusz Starszy pisał że Nazarejczycy zamieszkiwali Syrię piędziesiąt lat przed narodzeniem się Chrystusa.


W dodatku, miasto Nazaret leży w dolinie, a w Ewangelii Łukasza wyraźnie pisze że rodzinne miasto Chrystusa zbudowane było na wzgórzu, a nie w dolinie.

Historyczne miasto Chrystusa to antyczne Seforis, zamieszkałe przez Nazarejczyków / Esseńczyków i Minejczyków. Z tego miasta Żydzi byli wypędzeni w 4 roku przed Chrystusem.

Obrazek

W Ewangelii Łukasza Żydzi przekręcili nazwę miasta w którym Chrystus się wychował, przerabiając Seforis na Nazaret, ale zapomnieli przekręcić położenie geograficzne - antyczne Seforis, którego ruiny są dziś bardzo dobrze widoczne na Google map, zbudowane było na szczycie góry, a miasto Nazaret jest położone w dolinie:

W Ewangelii Łukasza 4 czytamy:
"(16) Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. ...

(28) Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
(29) Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili

aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane,

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cippori

aby Go strącić.

(30) On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. (31) Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat."

(Ew. Łukasza 4:1-44, Biblia Tysiąclecia)
Internetowa Biblia 2000 v3.41 ˆ 1994-2001
Obrazek

W swych księgach, żydowski historyk i jeden z dowódców żydowskiej rebelii - Józef Flawiusz ma wiele do powiedzenia o Galilei (obszarze o powierzchni niespełna 1450 km kwadratowych).

Podczas pierwszej wojny żydowskiej z lat 66 - 70 AD, Józef Flawiusz przewodził żydowskiej rebelii wzdłuż i wszerz tej maleńkiej prowincji - Galilei. Wymienia on 45 miast i wiosek Galilei – a jednak nie wspomina o Nazarecie.

Józef ma natomiast coś do powiedzenia o miejscowości Jafa (Yafa, Japhia) wiosce odległej jedynie o 1.5 km na południowy zachód od obecnego Nazaretu, gdzie on sam zamieszkiwał czasowo (Życie Józefa Flawiusza, 52).

Obrazek

Jedno spojrzenie na topograficzną mapę tego regionu ukazuje, że miasto Nazaret jest ulokowane na jednym końcu doliny, ograniczonej z trzech stron wzgórzami. Naturalny dostęp do tej doliny jest od południowego zachodu.

Obrazek

Przed wojną żydowską Jafa była miastem sporych rozmiarów. Wiemy, że posiadała wczesną synagogę, zniszczoną przez Rzymian w 67 r. AD ( Przegląd Biblijny 1921, 434f).
No ale gdzie ci mieszkańcy Jafy z I wieku grzebali swoich zmarłych? Ano, w grobach w górnej dolinie! Pod obecnym miastem Nazaret.

Wraz z kompletnym zniszczeniem Jafy, użytek grobów w lokalizacji obecnego Nazaretu musiał by się skończyć. Bezimienna nekropolia dzisiaj leży pod współczesnym miastem Nazaret.

W późniejszych czasach – jak wskazuje ceramika i inne znaleziska, siedlisko Nazaretu zostało ponownie zajęte. Było to już po rewolcie Bar Koszeby z 135 r. AD i po generalnym exodusie Żydow z Judei do Galilei.

Nowa wioska nazwana Nazareth, opierała się na okolicznym rolnictwie i była całkowicie nie związana z poprzednim użytkiem grobów z I wieku n.e..

Historia i archeologia faktycznie zaczynają się zgadzać z istnieniem Nazaretu dopiero od IV wieku, wraz z odkryciem fragmentu ciemnoszarego marmuru z synagogi w Cezarei Nadmorskiej w sierpniu 1962.

Datowany z późnego III lub wczesnego IV w.n.e. kamienny napis wspomina po raz pierwszy Nazaret w nie-chrześcijańskim tekście. Identyfikuje on Nazaret, jako jedno z miejsc w Galilei, do którego emigrowały kapłańskie rodziny z Judei, po dewastującej dla nich wojnie Hadriana z 135 r. AD.

Takowe grupy osiadały jedynie w miasteczkach, w których nie było Nazarejczyków / wczesnych Chrześcijan, co wykluczało pobliskie Sephoris. W sposób wyraźny kapłaństwo podzielone było od starożytnych czasów na 24 ‘kursy’, które zmieniały się co tydzień w usługach świątynnych. Restaurowana inskrypcja brzmi:

„ Osiemnasty kapłański kurs, nazywany Hapizzez przesiedlił się do Nazaretu”.

J.D. Crossan ( Historyczny Jezus)

Kilku żydowskich kapłanów z rodzinami złożyło się na to małe osadnictwo na terenie obecnego Nazaretu, na południowym wschodzie doliny, aż do IV wieku AD. Całkiem możliwe, że przystosowali oni i użyli ponownie niektóre groby ze starożytnej nekropolii, miasta Jafy.

Żydowska wioska została następnie wzmocniona o chrześcijańską obecność, nieco dalej na północ, obok ‘studni Maryi”.

W IV wieku, kiedy to chrześcijaństwo otrzymało oficjalne uznanie przez Rzym / Bizancjum, miasto Nazaret wyrosło w tym miejscu, powodując opuszczenie i zniszczenie jakichkolwiek starożytnych żydowskich siedzib, które podobnie jak w Kafarnaum, budowane były prawdopodobnie bez fundamentów.

Niektórzy Żydzi w następstwie tego przesiedlili się do doliny, gdyż wiemy, że zostali oni stamtąd ponownie wyrzuceni w VII w. za kolaborację z Persami, i mordy na Nazarejczykach / wczesnych Chrześcijanach.

Wyrażenie ‘Jezus z Nazaretu” jest faktycznie złym tłumaczeniem oryginalnego greckiego ‘Jesous o Nazoraios’. Dokładniej powinno się mówić o ‘Jezusie Nazarejczyku’, gdzie Nazarejczyk posiada znaczenie całkowicie nie związane z nazwą miejsca.

Ale czym jest to znaczenie i w jaki sposób zostało zaaplikowane do małej wioski? Wysoce niejednoznacznym hebrajskim korzeniem tej nazwy jest NZR.

Gnostyczna ewangelia Filipa z II wieku AD oferuje następujące wyjaśnienie:

„Apostołowie, którzy byli przed nami, nazywali go Jezusem Nazarejczykiem Chrystusem... ‘Nazara’ oznacza ‘Prawdę’. Zatem ‘Nazarejczykiem” jest ‘Ten, który głosi Prawdę’...” – ( Ewangelia Filipa, 47)


Ewangelie powiadają nam, że rodzinnym miejscem Jezusa było ‘miasto Nazaret’ (polis Natzoree) :

„ I w szóstym miesiącu anioł Gabriel został wysłany od Boga do MIASTA w Galilei, zwanego Nazaret,

( Łukasz, 1,26,27)

I wszyscy poszli do spisu podatkowego, każdy jeden do swojego własnego miasta. I poszedł również Józef z Galilei, z MIASTA Nazaret, do Judei, miasta Dawida, które nazwane jest Betlejem; ponieważ był on z domu Dawida i jego linii.

(Łukasz 2.3.4)

Ale kiedy doszły go słuchy, że Archelaus sprawuje rządy w Judei w miejsce swego ojca Heroda, obawiał się tam wracać; niemniej jednak , będąc ostrzeżonym przez Boga we śnie, powrócił on do Galilei; i przybył tam i zamieszkiwał w MIEŚCIE zwanym Nazaret; aby mogło się wypełnić to, co mówili prorocy: Będzie on nazywany Nazarejczykiem.

( Mateusz, 2.22.23)

I kiedy wykonali oni wszystko zgodnie z prawem Pana, powrócili oni do Galilei, do swego MIASTA Nazaret. A dziecię rosło i nabierało siły ducha, wypełnione mądrością; I łaska Boga była z nim.

(Łukasz, 2.39,40)

Ewangelie nie mowią nam wiele o tym ‘mieście’ – ma ono synagogę, może ono zebrać wrogi tłum ( wspomagający sławny cytat JC , jako „proroka odrzuconego przez swoich”) i ma ono przepaść – ale status miasta Nazaret jest jasno ustabilizowany.

Jednakże, gdy zaczynamy szukać historycznego potwierdzenia tego miasta to zaskoczenie! – żadne inne źródło nie potwierdza, że takie miejsce nawet istniało w I wieku AD.

Nazaret nie jest wspomniany nawet raz w całym Starym Testamencie. Księga Jozuego (19.10,16) – w tym, co określa procesem zasiedlania przez plemię Zebulona na tym terenie – wymienia 12 miast i 6 wiosek, a jednak omija ‘Nazaret’ na swej liście.

Talmud, chociaż wymienia 63 galilejskie miasteczka, nie wie nic o Nazarecie, ani też nie wie o nim wczesna literatura rabiniczna.

Faryzeusz Paweł nie wie nic o ‘Nazarecie’. Listy rabina Solly ( prawdziwe i fałszywe) wspominają Jezusa 221 razy, ale Nazaretu ani razu.

Żaden starożytny historyk czy geograf nie wspomina Nazaretu. Po raz pierwszy bywa odnotowany na początku IV wieku AD.

Nic z tego nie miałoby znaczenia, oczywiście, gdybyśmy podobnie, jak w pobliskim mieście Sepphoris mogli przechadzać się pomiędzy ruinami łaźni, willi, teatrów, etc.

A jednak żadne takie ruiny nie istnieją.

Obrazek

Nie, to nie Nazaret, ale Sepphoris, w odległości 45 minut spacerem ( od Nazaretu) – a które nawet nie zostaje wspomniane w ewangeliach!

Chrześcijańscy apologeci prześcigają samych siebie, aby to wyjaśnić: ‘Ależ oczywiście, nikt nie słyszał o Nazarecie, gdyż mówimy o FAKTYCZNIE małej miejscowości’. Tak to przez semantyczne pomniejszanie – miasto staje się miasteczkiem, miasteczko – wioską i wioska ‘nieznanym PRZYSIÓŁKIEM’.

Ale jednak, gdy zaczynamy mówić o takim nieznanym przysiółku, opowieść o ‘Jezusie z Nazaretu’ zaczyna się rozpadać w szwach.

Dla przykładu, cała opowieść o ‘odrzuceniu przez swoich krajanów’ wymaga minimalnie chociażby synagogi, w której bóg-człowiek byłby w stanie ‘bluźnić’. Gdzie była synagoga w tym maleńkim, idyllicznym przysiółku?

Jeśli Chrystus dorastał i spędził 30 lat swego życia w wiosce tak małej, że składała się ona z 25 rodzin – czyli w sumie skoligacony klan poniżej 300 ludzi – owe ‘tłumy’, które były rzekomo zaszokowane jego bluźnierstwem i chciały go zrzucać ze skały, nie byłyby jakimiś wrogimi obcymi, ale dla człowieka, byliby to krewni i przyjaciele, wśród których wyrastał, włączając w to własnych braci.

Jeśli Nazaret byl faktycznie jedynie przysiółkiem, zagubionym pomiędzy wzgórzami Galilei, czyż termin ‘Jezus z Nazaretu’ nie wywoływałby w odpowiedzi ‘ Jezus SKĄD’?

Natomiast, jeśli Nazaret był faktycznie maleńkim przysiółkiem, najbliższa wygodna ‘góra’, z której Chrystus mógłby zostać zrzucony – czyli skraj przepaści – byłby odległy o 4 km i wymagający energetycznej wspinaczki po wapiennych urwiskach.

Było, nie było, ale czy istniała tam nawet najmniejsza wioska?

Ewidencja archeologiczna?

Błogosławieństwem dla świata był fakt, że wykopaliska w Nazarecie przeprowadzane były przez archeologów katolickich.

Faktem jest, że oni dokumentnie wycisną każdą ostatnią kroplę świętości nawet z całkiem podrzędnych znalezisk. Jednak pomimo swych wszystkich twórczych interpretacji, nawet franciszkanie nie są w stanie przyozdobić faktu, iż brak ewidencji, co do istnienia wioski w Nazarecie sprzed czasów Jezusa jest dosłownie całkowity.

I nie jest tak, że franciszkanie nie mieli sposobności znalezienia tego, czego chcieli; byli oni faktycznie w Palestynie przez kilka wieków, jako oficjalni opiekunowie ‘Ziemi Świetej’ w następstwie papieskich bulli ‘Gracias agimus’ i ‘Nuper charissimae’ , wydanych przez Klementa VI w. 1342 r.

Podczas wojen krzyżowych Nazaret kilkakrotnie zmieniał ręce. W jednym punkcie czasowym (1099) normańsko-sycylijski awanturnik Tancred założył nawet ‘księstwo Galilei’ z Nazaretem, jako jego stolicą. Ale chrześcijanie byli stamtąd raz po raz wyrzucani, aż dopóki ostatecznie w 1263 r. Nazaret nie został całkowicie zniszczony przez sułtana Baibarsa i cała ta okolica została wyludniona na blisko 400 lat.

Franciszkanie wrócili z powrotem na to miejsce na mocy układu z Fakhr-ad-Dinem II, emirem Libanu, w 1620 r. Zajęli oni pozostałości fortu z czasów krucjat, ale znaleźli greckich mnichów, ciągle w posiadaniu ‘studni Maryi’. Z napływem funduszy, przejęli oni administrację miasta i w 1730 r. zbudowali kościół nad grotą. Zburzenie tej struktury w 1955 r. utorowało drogę dla ‘profesjonalnej’ archeologii i ‘odkrywania’ biblijnego Nazaretu na samym gruncie Kościoła!

1955-1960 Wykopaliska przeprowadzane przez ojca Bellarmino Bagatti ( profesora Studium Biblicum Franciscanum w Flagellation, Jerozolima). Pod swym własnym kościołem i otaczającym go terenem, Bagatti odkrył liczne jaskinie i dziury. Niektóre z tych jaskiń wyglądały na użytkowane na przestrzeni wieków. Większość z nich jest grobami, głównie z Epoki Brązu. Inne były adaptowane do użytku, jako cysterny wodne, zbiorniki na olej lub ‘silosy’ na ziarno. Oczywiście, były tam również wskazówki, że Nazaret został ‘ponownie ufundowany’ w czasach dynastii hasmonejskiej, długo po okresie, kiedy ten teren został całkowicie wyludniony. Jednakże przeważająca ewidencja archeologiczna sprzed II wieku AD jest typu pogrzebowego. Zmuszony do przyznania braku odpowiedniej ewidencji zamieszkiwania miejsca, Bagatti niemniej był w stanie oświadczyć, że Nazaret z I wieku AD był ‘małą rolniczą wioską, zamieszkałą przez parę tuzinów rodzin’.

Dokonując ogromnego skoku wiary, partyzanccy kopacze zadeklarowali, że to, co znaleźli było ‘wioską Jezusa, Maryi i Józefa’ – chociaż nie znaleźli tam wcale żadnej wioski i w sposób oczywisty, żadnej ewidencji jakiejś szczególnej jednostki. Znaleziska były zgodne, faktycznie, z izolowaną aktywnością ogrodniczą, w pobliżu nekropolii o długoterminowym użytku.

Raczej wygodnie dla Kościoła Katolickiego, wątpliwe graffiti wskazywało na to, że kaplica była dedykowana Dziewicy Maryi, ni mniej, ni więcej!

Jedna kwestia się wręcz tu narzuca; żydowskie nastawienie wobec ‘nieczystości’ zmarłych.Żydzi, zgodnie ze swymi zwyczajami, nie zbudowaliby wioski w bezpośrednim sąsiedztwie grobów i vice versa. Groby musiały u nich być poza obrębem jakiejkolwiek wioski.

‘ Groby, zarówno te odkryte przez Bagatti’ego, jak i inne znane z wcześniejszych wykopalisk, byłyby umieszczone na zewnątrz wioski i służyłyby faktycznie dla określenia jej obwodu dla nas. Spoglądając na ich lokalizację na planach nakreślonych przez Bagattiego (1.28) lub Finegana (27), człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak mała była faktycznie ta wioska...’

J.D. Crossan (Historyczny Jezus)

Ale pytanie jest, jak mała musiałaby ona się stać, abyśmy zrezygnowali z uważania jej za ‘wioskę’? Obecność licznych, wycinanych w skale grobów tak blisko do ‘Groty’ jest ewidencją tego, że w I wieku AD nie było tam żadnej wioski. Teren nie był zamieszkały, nawet jeśli bywał użytkowany.

Chrześcijański bohater nr 2; 1996-1997 Dr Pfann (Franciszkańska Szkoa Teologii) kopie w Nazarecie. W listopadzie 1996 r. Stephen Pfann z Centrum Studiów nad Wczesnym Chrześcijaństwem, rozpoczął badania tarasów na gruncie szpitala w Nazarecie. Tym, co Pfann i jego załoga odkryli, była nieokreślonej daty prasa do wina, opisywana, jako ‘starożytna’. Szczątki glinianych naczyń zostały również odkryte na powierzchni tarasów, datujące się z różnych okresów, ‘rozpoczynając od wczesnego do późniejszych okresów rzymskich’.

Archeologiczne badania powierzchni ziemi wokół szpitala w Nazarecie było przeprowadzone od lutego do maja 1997 r. przez Pfanna i załogę, wszystkich z Centrum Studiów nad Wczesnym Chrześcijaństwem. Dwa wyraźne tereny zostały zidentyfikowane, które są określone poprzez typ tarasów znajdywanych w tym miejscu.

Z typowym dla chrześcijaństwa fanatyzmem, Pfann był w stanie dojść do konkluzji, że ‘Nazaret był maleńki, z dwoma lub trzema klanami mieszkającymi w 35 domach na obszarze 2.5 ha’. Tylko na nieszczęście - wszelka ewidencja tych domostw została wymazana przez późniejszych najeźdźców.

Tak naprawdę, szczątkowa ewidencja jest zgodna jedynie z istnieniem pojedynczej farmy rodzinnej, użytkowanej przez kilka wieków i żadna jednorodzinna farma nie czyni nawet wioski, a co tu dopiero mówić o Mieście NAZARET.


To tyle na dziś Albertusie na temat skażonego fragmentu Ewangelii Jana który nam zacytowałeś.

Pozdrawiam
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Albertus
Posty: 3073
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Post autor: Albertus »

Wiesz Albertus po czym rozpoznaje się teksty skażone w Biblii ?

Po tym że nie pasują do twoich wymyślonych koncepcji?


Nazaret pojawia się w źródłach historycznych w 1 wieku Nazaret

Cytat: W 1962 roku w Cezarei Nadmorskiej odkryto listę w języku aramejskim zawierającą spis rodzin kapłańskich, rozesłanych do różnych miejscowości z powodu upadku w 70 roku Jerozolimy i zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej, z których jedna zamieszkała w Nazarecie; według inskrypcji „kapłani z porządku Elkalira uczynili Nazaret swoim domem”[1

Dlaczego wcześniej się w źródłach nie pojawia? Bo była to mała miejscowość w regionie pogardzanym przez wiekszość żydów.

Mylnie też uważasz że mieszkańcy Nazeretu w Ewangelii Łukasza chcieli go strącić z jakiejś przepaści aby Go zabić.

Pisze tam że było to na stoku wzgórza a więc chodziło o chęć poniżenia Jezusa i zepchnięcie go z pagórka.

A przede wszystkim to mój cytacie z Ewangelii Jana który podawałem w ogóle nie chodziło o miasto Nazaret tylko o to że Jezus nazywa Natanaela prawdziwym Izraelitą w którym nie ma podstępu a Natanael mówi że Jezus jest Królem Izraela

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Post autor: George »

Albertus pisze:
Wiesz Albertus po czym rozpoznaje się teksty skażone w Biblii ?

Po tym że nie pasują do twoich wymyślonych koncepcji?


Nazaret pojawia się w źródłach historycznych w 1 wieku Nazaret

Cytat: W 1962 roku w Cezarei Nadmorskiej odkryto listę w języku aramejskim zawierającą spis rodzin kapłańskich, rozesłanych do różnych miejscowości z powodu upadku w 70 roku Jerozolimy i zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej, z których jedna zamieszkała w Nazarecie; według inskrypcji „kapłani z porządku Elkalira uczynili Nazaret swoim domem”[1

Dlaczego wcześniej się w źródłach nie pojawia? Bo była to mała miejscowość w regionie pogardzanym przez wiekszość żydów.

Mylnie też uważasz że mieszkańcy Nazeretu w Ewangelii Łukasza chcieli go strącić z jakiejś przepaści aby Go zabić.

Pisze tam że było to na stoku wzgórza a więc chodziło o chęć poniżenia Jezusa i zepchnięcie go z pagórka.

A przede wszystkim to mój cytacie z Ewangelii Jana który podawałem w ogóle nie chodziło o miasto Nazaret tylko o to że Jezus nazywa Natanaela prawdziwym Izraelitą w którym nie ma podstępu a Natanael mówi że Jezus jest Królem Izraela
Cytuję za linkiem ktory Albertusie nam podaleś, i co widzę ??? :

"Brak śladów osadnictwa z okresów asyryjskiego, babilońskiego lub perskiego[8].

Wykopaliska przeprowadzone przed 1931 nie ukazały także „żadnych śladów osadnictwa greckiego lub rzymskiego”[9]. Franciszkanin i archeolog Bellarmino Bagatti, który prowadził dalsze wykopaliska, odkrył rzymskie i bizantyjskie artefakty, które pozwoliły jednoznacznie stwierdzić istnienie osadnictwa od II wieku[10].

Również na podstawie grobów odkrytych w pobliżu wioski można wywnioskować, że Nazaret było żydowską osadą w okresie rzymskim[11]; pierwsze groby tego typu prawdopodobnie pojawiły się w Galilei w połowie I wieku naszej ery. W dwóch grobach znaleziono lampy gliniane, szklane naczynia i wazy pochodzące z okresu między I a III wiekiem[12].

We wczesnych żydowskich źródłach brak informacji o Nazarecie, może to wynikać z niskiej pozycji Galilei wśród Żydów żyjących w Judei[13]. Nie wzmiankuje o nim Stary Testament, Talmud ani żydowski historyk Józef Flawiusz."
Chrystus został ukrzyżowany w roku 33 AD, nie mógł więc spędzić dzieciństwa w 'MIEŚCIE NAZARET' po którym nawet nie było śladu do przełomu I / II wieku AD.

Pozdrawiam
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Albertus
Posty: 3073
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Post autor: Albertus »

George pisze:
Albertus pisze:
Wiesz Albertus po czym rozpoznaje się teksty skażone w Biblii ?

Po tym że nie pasują do twoich wymyślonych koncepcji?


Nazaret pojawia się w źródłach historycznych w 1 wieku Nazaret

Cytat: W 1962 roku w Cezarei Nadmorskiej odkryto listę w języku aramejskim zawierającą spis rodzin kapłańskich, rozesłanych do różnych miejscowości z powodu upadku w 70 roku Jerozolimy i zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej, z których jedna zamieszkała w Nazarecie; według inskrypcji „kapłani z porządku Elkalira uczynili Nazaret swoim domem”[1

Dlaczego wcześniej się w źródłach nie pojawia? Bo była to mała miejscowość w regionie pogardzanym przez wiekszość żydów.

Mylnie też uważasz że mieszkańcy Nazeretu w Ewangelii Łukasza chcieli go strącić z jakiejś przepaści aby Go zabić.

Pisze tam że było to na stoku wzgórza a więc chodziło o chęć poniżenia Jezusa i zepchnięcie go z pagórka.

A przede wszystkim to mój cytacie z Ewangelii Jana który podawałem w ogóle nie chodziło o miasto Nazaret tylko o to że Jezus nazywa Natanaela prawdziwym Izraelitą w którym nie ma podstępu a Natanael mówi że Jezus jest Królem Izraela
Cytuję za linkiem ktory Albertusie nam podaleś, i co widzę ??? :

"Brak śladów osadnictwa z okresów asyryjskiego, babilońskiego lub perskiego[8].

Wykopaliska przeprowadzone przed 1931 nie ukazały także „żadnych śladów osadnictwa greckiego lub rzymskiego”[9]. Franciszkanin i archeolog Bellarmino Bagatti, który prowadził dalsze wykopaliska, odkrył rzymskie i bizantyjskie artefakty, które pozwoliły jednoznacznie stwierdzić istnienie osadnictwa od II wieku[10].

Również na podstawie grobów odkrytych w pobliżu wioski można wywnioskować, że Nazaret było żydowską osadą w okresie rzymskim[11]; pierwsze groby tego typu prawdopodobnie pojawiły się w Galilei w połowie I wieku naszej ery. W dwóch grobach znaleziono lampy gliniane, szklane naczynia i wazy pochodzące z okresu między I a III wiekiem[12].

We wczesnych żydowskich źródłach brak informacji o Nazarecie, może to wynikać z niskiej pozycji Galilei wśród Żydów żyjących w Judei[13]. Nie wzmiankuje o nim Stary Testament, Talmud ani żydowski historyk Józef Flawiusz."
Chrystus został ukrzyżowany w roku 33 AD, nie mógł więc spędzić dzieciństwa w 'MIEŚCIE NAZARET' po którym nawet nie było śladu do przełomu I / II wieku AD.

Pozdrawiam

Tutaj widzimy że wszystko odczytujesz w sposób potwierdzający swoje wymyślone koncepcje.

Przeczytajmy jeszcze raz uważnie ze zrozumieniem:
Wykopaliska przeprowadzone przed 1931 nie ukazały także „żadnych śladów osadnictwa greckiego lub rzymskiego”[9]. Franciszkanin i archeolog Bellarmino Bagatti, który prowadził dalsze wykopaliska, odkrył rzymskie i bizantyjskie artefakty, które pozwoliły jednoznacznie stwierdzić istnienie osadnictwa od II wieku[10].
Czyli od II wieku można jednoznacznie potwierdzić archeologicznie istnienie osadnictwa w Nazarecie


A poza tym mamy wzmiankę ze źródła historycznego że w miejscowości Nazaret osiedlili się ludzie po roku 70 n,e,:
W 1962 roku w Cezarei Nadmorskiej odkryto listę w języku aramejskim zawierającą spis rodzin kapłańskich, rozesłanych do różnych miejscowości z powodu upadku w 70 roku Jerozolimy i zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej, z których jedna zamieszkała w Nazarecie; według inskrypcji „kapłani z porządku Elkalira uczynili Nazaret swoim domem
A więc Nazaret był zamieszkały w 1 wieku.

Stwierdzenie że można jednoznacznie potwierdzić osadnictwo od 2 wieku oznacza tylko to że innych znalezisk archeologicznych nie można datować ze 100% dokładnością. A nie wyklucza to w żaden sposób osadnictwa wcześniejszego.

tym bardziej że w omawianym tekście pisze:
Również na podstawie grobów odkrytych w pobliżu wioski można wywnioskować, że Nazaret było żydowską osadą w okresie rzymskim[
okres rzymski zaczyna się od 63 roku p.n.e.

11]; pierwsze groby tego typu prawdopodobnie pojawiły się w Galilei w połowie I wieku naszej ery. W dwóch grobach znaleziono lampy gliniane, szklane naczynia i wazy pochodzące z okresu między I a III wiekiem[12].

jak więc widzimy osadnictwo w Nazarecie było tylko brakuje ścisłości w datowaniu tego co pozostało po 2000 lat ale na pewno Nazaret był zamieszkany od początku 1 wieku.

I oczywiście samo istnienie grobów dowodzi że miejscowość była zamieszkana dużo wcześniej niż datowanie samych grobów bo w grobach chowano ludzi którzy tam wcześniej żyli i mieszkali.

Albertus
Posty: 3073
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Post autor: Albertus »

Ale przede wszystkim to brak potwierdzenia jakichś faktów opisanych w Biblii przez dotychczasowe odkrycia archeologiczne nie ma jakiegoś decydującego znaczenia.

Wiele rzeczy opisanych w Biblii nie znalazło dotychczas potwierdzeń archeologicznych.To tysiące lat. A czasem nawet po kilkuset trudno zlokalizować dokładnie pewne miejsca lub odnaleźć pozostałości. Pojawiają się jednak nowe odkrycia i nowe interpretacje znalezisk.To że teraz czegoś nie ma nie oznacza że nie będzie tego w przyszłości.

A wracając do Ewangelii Jana to , jak rozumiem, wierzysz w jakiś powszechny spisek żydowsko katolicki który umieścił w Ewangeliach jakieś korzystne dla żydów teksty?

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Re: KOD W BIBLII - EZAW, EDOM, SEIR

Post autor: George »

Tak Albertusie, na terenie obecnego miasta NAZARET, położonego w dolinie, istniały w I wieku grobowce, mieszkańców położonej obok na górze stolicy Galillei - Miasta SEPHORIS - https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sepphoris

„In Late Antiquity, it was believed to be the birthplace of Mary, mother of Jesus, and the village where Saints Anna and Joachim are often said to have resided, where today a 5th-century basilica is excavated at the site honouring the birth of Mary.[6] Notable structures at the site include a Roman theatre, two early Christian churches, a Crusader fort partly rebuilt by Zahir al-Umar in the 18th century, and over sixty different mosaics dating from the third to the sixth century CE.[7][8]„
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

ODPOWIEDZ

Wróć do „Inne spojrzenie na Biblię i wydarzenia biblijne. ”