NOVA ROMA - Stolica Chrześcijaństwa przez ponad 1000 lat.

Miasta, krainy, rzeki wspomniane w Biblii: Jerozolima, Syjon, Izrael, Jordan

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
George
Posty: 1619
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

NOVA ROMA - Stolica Chrześcijaństwa przez ponad 1000 lat.

Post autor: George »

Dlaczego Cesarz Konstantyn ustanowił Bizancjum nową Stolicą Imperium Rzymskiego - NOVA ROMA, i Stolicą Chrześcijaństwa ?

https://images.app.goo.gl/iht8ywSTkbb2igYu6

”Założycielem pierwszej chrześcijańskiej gminy w Bizancjum (małe miasteczko nad cieśniną Bosfor na miejscu, którego cesarz Św. Konstantyn Wielki wybudował w IV w. nową stolicę Imperium Rzymskiego był

św. Apostoł Andrzej.


Jak podają „Cuda Św. Andrzeja” autorstwa Grzegorza z Tours (538-594) ustanowił on tu biskupem swego ucznia Stachysa i ( przez tereny obecnej Polski ) udał się na północ w stronę ziem przyszłej Rusi Kijowskiej (Letopis Nestora). ...

Kościołem Efezu przez wiele lat kierował św. Apostoł Jan....

Rozwojowi Kościoła sprzyjały również czynniki natury polityczno-gospodarczej.

W IV w. uczyniono Bizancjum stolicą Imperium, dzięki czemu wzrastało również znaczenie miejscowego Kościoła i jego biskupa.

Nowa stolica Imperium została nazwana „Nowym Rzymem”, ...Kościół Nowego Rzymu zdobył w ówczesnym chrześcijańskim świecie szeroki autorytet dzięki wybitnym osobowościom zajmującym jego katedrę. ...

W VII wieku w skład patriarchatu Nowego Rzymu wchodziło 418 biskupstw, w tym 33 metropolitów, 34 arcybiskupów. Ważną rolę w życiu Kościoła odgrywali również mnisi.

W 536 r. w samym tylko Nowym Rzymie / Konstantynopolu było 68 klasztorów, a w Chalcedonie (część miasta po azjatyckiej stronie Bosforu) było ich około 40. Podobnie było na terytorium całego Patriarchatu.

Nowy Rzym / Konstantynopol rozwijał się jako centrum chrześcijańskiej nauki, kultury i sztuki, tu obradowały II, V i VI Sobory powszechne.Niestety również w Konstantynopolu miało miejsce najsmutniejsze wydarzenie historii starożytnego Kościoła.

Dnia 16 VII 1054 roku przedstawiciele papieża Leona IX - kardynał Humbert, arcybiskup Piotr z Amalfii i Fryderyk z Lotaryngii ekskomunikowali patriarchę Michała Cerulariusza i Kościół wschodni.

Synod patriarszy odpowiedział podobną decyzją.

Ta schizma 1054 roku nie była jeszcze ostatecznym podziałem Kościoła na wschodni i zachodni.

Ostateczny podział nastąpił po IV wyprawie krzyżowej, która zamiast ratować Ziemię Świętą w 1204 roku zdobyła i ograbiła Konstantynopol.

Jego świątynie zostały sprofanowane. Tysiące mieszkańców zginęło, inni musieli uciekać z miasta.

Z części cesarstwa Bizantyjskiego utworzono „Wschodnie Cesarstwo Łacińskie” z łacińskim patriarchatem podporządkowanym papieżowi.


Prawosławny patriarchat i władza świecka cesarstwa przeniosły się do Nicei.

Cesarz Michał VIII Paleolog 25 lipca 1261 roku pokonał krzyżowców i odzyskał Konstantynopol. W odrodzonym patriarchacie utworzono 35 metropolii, 7 arcybiskupstw i kilkanaście biskupstw. Nastały czasy tzw. „renesansu Paleologów”, które charakteryzowały się nie tylko niezwykłym rozwojem życia zakonnego (hezychazm) ale i jego wpływem na kulturę, sztukę a nawet politykę. Najsłynniejszymi osobowościami tego okresu byli śww. Grzegorz Palamas, Grzegorz Synaita i Mikołaj Kabasilas.

Nie były to jednak szczęśliwe lata Imperium. Ze wszystkich stron zagrażali mu nieprzyjaciele. Cesarze próbując ratować państwo, zwracali się o pomoc nawet do zachodniego rycerstwa. W swoich staraniach godzili się na zawarcie unii kościelnej w Lyonie (1274) i we Florencji (1439). Obok religijnego zamieszania i wewnętrznych niepokojów nie przyniosły one żadnych efektów.


W dniu 29 maja 1453 roku Turcy zajęli Konstantynopol i Bizancjum przestało istnieć.

Kościół jednak nie uległ unicestwieniu. Władze tureckie pozwalały mniejszościom religijnym zachować wewnętrzną autonomię, dotyczyło to również chrześcijanom. Sułtan Muhammad II przekazał patriarszą władzę w ręce Gennadiusza II.

Patriarchowie osobiście odpowiadali, na terenie całego osmańskiego imperium, za lojalność chrześcijan wobec władz tureckich i ich postanowień.

Po nieudanym greckim powstaniu w 1821 roku w noc wielkanocną powieszono patriarchę Grzegorza V, 14 arcybiskupów – członków Świętego Synodu, ważniejszych fanariotów (bogaci Grecy z dzielnicy Fanar w Konstantynopolu), oraz ograniczono prawa patriarchy i swobody obywatelskie chrześcijan.


Mimo tak strasznych represji powstania nie należały do rzadkości. Wywoływały je lokalne tureckie władze, które bardzo często naruszały prawa chrześcijan. Na szczęście z biegiem czasu chrześcijanie zdobywali coraz większą sympatię europejskich mocarstw. W wyniku wspólnej akcji państw europejskich (szczególnie Rosji) i powstańców, w 1830 roku, Grecja uzyskała niepodległość. Zmusiło to sułtana do zreformowania wewnątrz państwowych stosunków. Chrześcijanie uzyskali więcej praw i swobód.

W 1920 roku zakończyła się wojna grecko-turecka. W wyniku porozumienia w Lozannie z 1923 roku ludność grecka została wysiedlona.

// - A Ormiańska wymordowana.


Patriarchat stracił w ten sposób około 1,5 miliona wiernych, co doprowadziło do likwidacji wielu azjatyckich diecezji. ...

Ks. Adam Misijuk
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

ODPOWIEDZ

Wróć do „Miejsca”