Kierowanie się dobrem...

Znaczenia poszczególnych terminów biblijnych, takich jak: anioł, duch, chrzest, nawrócenie

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Henryk
Posty: 11467
Rejestracja: 10 lis 2008, 8:26

Post autor: Henryk »

Listek pisze:Tora Boga to jedyne słowa jakie Bóg powiedział bezpośrednio do człowieka.
Jest to spisana instrukcja życia dla ludu Bożego.
Prosiłem o precyzję. :-(
Jakie to słowa?

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3730
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Post autor: radek »

Listek pisze:Odwróć się od zła, od grzechu, który oddala Cię od Boga.
Eden i grzech napiętnowały myślenie ludzi, to dlatego nie należy ulegać pierwszemu wrażeniu w obliczu problemu, lecz należy zachować się ostrożnie i mądrze

Mat 10:16 eib "Posyłam was jak owce między wilki, bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie."
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

efroni
Posty: 2522
Rejestracja: 11 kwie 2013, 8:15

Post autor: efroni »

Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg .... Bóg jest miłością . (BW)

Kierowanie się dobrem to kierowanie się miłością .
...ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim...

Nie wierz w ani jedno moje słowo ale sam(a) badaj , sprawdzaj , doświadczaj czy się rzeczy
aby tak mają

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

efroni pisze: Bóg jest miłością
Dlatego każde słowo Boga jest duchowym pokarmem dla człowieka.
Hbr 4:12 stern "Doprawdy, Słowo Boże jest żywe!
Ono działa, a jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny - dociera wprost do styku duszy z duchem i stawów ze szpikiem i prędko osądza wewnętrzne myśli i postawy serca."
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

efroni
Posty: 2522
Rejestracja: 11 kwie 2013, 8:15

Post autor: efroni »

Listek pisze:
efroni pisze: Bóg jest miłością
Dlatego każde słowo Boga jest duchowym pokarmem dla człowieka.
Bóg jest miłością dlatego każdy człowiek (adam) staje się podobny(edame) do swego Stwórcy , do swego Boga,
wtedy gdy w życiu kieruje się miłością ... a wtedy Bóg o takim człowieku powie ; Oto syn mój umiłowany .
To Duch Boży mieszkający w ciele człowieka(adam'a) sprawia, że człowiek staje się edame (podobny) do swego Stwórcy .
...ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim...

Nie wierz w ani jedno moje słowo ale sam(a) badaj , sprawdzaj , doświadczaj czy się rzeczy
aby tak mają

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

efroni pisze:To Duch Boży mieszkający w ciele człowieka(adam'a) sprawia, że człowiek staje się edame (podobny) do swego Stwórcy
Oczywiście.
Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
Ezechiel 36,27

1P 1:15 bw
"Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym,"
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Henryk pisze:Prosiłem o precyzję.
Ga 5:14 stern "Bo cała Tora streszcza się w tym jednym zdaniu: "Kochaj bliźniego jak samego siebie"
Rz 13:9 br
"Przykazania takie, jak:
Nie cudzołóż,
nie zabijaj,
nie kradnij,
nie pożądaj -
i wszystkie inne streszczają się w tym jednym nakazie: Kochaj bliźniego twego jak siebie samego."
1J 4:20
"Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi."


Henryku ,każde streszczenie można rozwinąć.
Jakie przykazanie Boże chcesz mocniej rozwinąć?
np.
PP 4,16-19
abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, (17) podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, (18) podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach - pod ziemią. (19) Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem.
Czy wypełniasz to przykazanie?
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Łuk. 18:19-23
19. Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
20. Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją.
21. Ten zaś rzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
22. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie.

23. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się; był bowiem bardzo bogaty.
(BW)
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Jachu pisze: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie.
23. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się; był bowiem bardzo bogaty
W tej historyjce pokazany został młodzieniec, któremu bogactwo zaślepiło Mesjasza.Z powodu bogactwa nie poszedł prawdziwą drogą Tory za Jeszuą.
Mt 19:24 bw "A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego."
Przeszkodą w pójściu za Mesjaszem może być także legalizm.

Ga 5:4 stern "
Wy, którzy przez legalizm usiłujecie dostąpić tego, aby was Bóg ogłosił sprawiedliwymi, oderwaliście się od Mesjasza! Odpadliście od Bożej łaski!"
Ga 3:11 stern "A oczywiste jest, że przez legalizm nikt nie dostępuje uznania przez Boga za sprawiedliwego, bo "człowiek sprawiedliwy żył będzie przez ufanie i wierność"."
Ga 3:12 stern "Ponadto legalizm nie opiera się na ufności i wierności, ale na wypaczeniu tekstu, który mówi: "Ktokolwiek czyni te rzeczy, dzięki nim dostąpi życia"."
Rz 4:13 stern "Bo obietnica dana Awrahamowi i jego potomstwu że odziedziczy świat, przyszła nie przez legalizm, ale przez sprawiedliwość zrodzoną z ufności."
Rz 4:14 stern "Bo jeśli dziedziców rodzi legalizm, to ufność jest bezcelowa, a obietnica bezwartościowa."
Ga 5:18 stern "Jeśli jednak prowadzi was Duch, to nie jesteście poddani systemowi, który rodzi się z wypaczenia Tory w legalizm."
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3730
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Post autor: radek »

Ewidentnie jeśli czyn jest Dobry w całości poznaję się jego Dobro po tym, że zostaje ono w rezultacie spotęgowane

Quran 2:245
A kto da Bogu piękną pożyczkę, to On powiększy ją wielokrotnie. Bóg ściska i otwiera szeroko. Do Niego będziemy sprowadzeni.

Dan 4:7-14 bt5 "(7) W mojej głowie, na moim łożu, widziałem takie obrazy: Patrzyłem, a oto - drzewo w środku ziemi, a jego wysokość ogromna. (8) Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą sięgało nieba, widać je było aż po krańce ziemi. (9) Liście jego były piękne, a owoce obfite, dawało ono pożywienie wszystkim. Pod nim szukały cienia dzikie zwierzęta, na jego gałęziach mieszkały ptaki podniebne, nim się żywiło wszelkie ciało. (10) Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy w moim umyśle, a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba. (11) Wołał on głośno i tak mówił: Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie, otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce! Zwierzęta niech uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi! (12) Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, i to w okowach z żelaza i brązu, wśród polnej zieleni. Niech zwilża go rosa z nieba, a trawę polną niechaj dzieli ze zwierzętami! (13) Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzęce; siedem okresów niech nad nim przeminie! (14) Według postanowienia Czuwających [taki jest] dekret, sprawa rozstrzygnięta przez Świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać, komu zechce, może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi."
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3730
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Czas życia

Post autor: radek »

Długość życia jest zależna od stopnia zharmonizowania się z Wolą Bożą, a można Ją dostrzec w całym stworzeniu, bo całe stworzenie, świadomie lub nieświadomie, zawiera w sobie Boga, dlatego warto się starać o Jego przychylność

Mat 19:16-19 eib "(16) Wtem ktoś podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? (17) A On mu odpowiedział: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko Dobry. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. (18) Których? — zapytał. Tych — usłyszał. — Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy , (19) szanować ojca i matkę, oraz: masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie."

Quran 3:190-195
Zaprawdę, w stworzeniu niebios i ziemi i w kolejnej zmianie nocy i dnia są znaki dla tych, którzy posiadają rozum, Dla tych, którzy wspominają Boga, stojąc, siedząc i leżąc, dla tych, którzy rozmyślają nad stworzeniem niebios i ziemi: Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie. Niech Ci będzie chwała! Uchroń nas od kary ognia i Panie nasz! Zaprawdę, kogo Ty wprowadzisz do ognia, tego okryłeś hańbą. Dla ludzi niesprawiedliwych nie będzie pomocników! Panie nasz! My słyszeliśmy wzywającego, który wzywał do wiary: Wierzcie w waszego Pana! - i uwierzyliśmy. Panie nasz! Przebacz nam nasze grzechy i odpuść nam nasze złe czyny! Powołaj nas razem z pobożnymi! Panie nasz! Daj nam to, co nam obiecałeś za pośrednictwem Twoich posłańców, i nie zawstydzaj nas w Dniu Zmartwychwstania. Ty przecież nie łamiesz obietnicy!" I wysłuchał ich Pan: "Ja nie pozwolę zginąć żadnemu uczynkowi tego spośród was, który czyni dobro, czy będzie to mężczyzna, czy kobieta. Jesteście zależni jedni od drugich. A tym, którzy wywędrowali razem, i tym, którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw, i tym, którzy walczyli i zostali zabici - My, z pewnością, odpuścimy ich złe czyny, i wprowadzimy ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki: to jest nagroda pochodząca od Boga!" A u Boga jest piękna nagroda!
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

radek pisze:Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. (18) Których? — zapytał. Tych — usłyszał. — Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy , (19) szanować ojca i matkę, oraz: masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie."
Jezus jest Arcykapłanem na wzór Melchizedeka,a więc pragniemy przestrzegać przykazań pod kapłaństwem Melchizedeka.

Jezus umożliwił wierzącym Izraelitom wyjście spod straży narzuconej "księgi prawa" będącej pod administracją kapłaństwa lewickiego,
" Księga prawa" została dodana po grzechu złotego cielca ,czyli degradacji kapłaństwa melchizedeka.Pełniła ona funkcję "wychowawcy "pod nadzorem lewickim do czasu nadejścia Zbawiciela, ktory oczyszczając ludzi od grzechu umożliwił powrót do kapłaństwa na wzór Melchizedeka.

Ofiarniczy system lewicki został zawieszony w związku z powrotem kapłaństwa na wzór Melchizedeka.

Które przykazania Bóg zapisał na sercu i w umyśle dzieci Bożych?

Te przykazania,które są pod kapłaństwem Melchizedeka, czyli Jezusa Chrystusa jako Arcykapłana na wzór Melchizedeka.

Styl życia Noego,Abrahama,Izaaka,Jakuba,czyli wierzących pod kapłaństwem Melchizedeka opisany jest w Biblii od ks. Rodzaju do Wj.24.11., oraz w NT.

A co z "księgą prawa" czy czerpiemy z niej bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące przykazań Melchizedeka?

Oczywiście,ale zawsze pamiętając o kapłaństwie Melchizedeka,a nie o systemie lewickim ( ofiarach ze zwierząt i czynnościach lewitów).

Rz 3:31 "Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy."
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3730
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Post autor: radek »

Stanem uświęconym jest stan świadomości wzniesionej ponad grzech

Quran 2:42
I nie ubierajcie prawdy w fałsz! I nie ukrywajcie prawdy, skoro przecież wiecie!
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3730
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Kierowanie się dobrem...

Post autor: radek »

Zauważenie Zła to pierwszy krok na drodze Mądrości. Drugim krokiem jest zdecydowanie ile w tym co jest Złe jest naszej własnej winy. Kolejnym krokiem jest zrozumienie, że ponad tym złem jest Dobro i że należy to Dobro uwypuklić. Tylko zachowywanie się w podobny sposób jest warte Miłości. Rzeczywista Mądrość dążąca do Miłości umie znaleźć Prawdę, a jest Ona Prawem Boga

Ml 3:5-10 EIB "Wtedy zjawię się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem przeciw uprawiającym magię i cudzołożnikom, przeciw krzywoprzysięzcom i uciskającym najemnych robotników, przeciw gnębiącym wdowę i sierotę i upokarzającym cudzoziemców, a nie mającym bojaźni przede Mną — mówi PAN Zastępów. (6) Tak, Ja, PAN, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. (7) Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do Mnie, a zawrócę do was — mówi PAN Zastępów. Lecz wy pytacie: W czym mamy zawracać? (8) Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy Mnie okradacie! Jednak pytacie: W czym Cię okradamy? W dziesięcinach i darach! (9) Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ Mnie okradacie — wy, cały naród. (10) Przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! — mówi PAN Zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę."

Iz 1:18 EIB "Chodźcie, rozpatrzmy to razem — mówi PAN! Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg; choćby czerwieniły się jak purpura, mogą stać się jak wełna."

Quran 1:17
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
Chwała Bogu, Panu światów,
Miłosiernemu i Litościwemu,
Królowi Dnia Sądu.
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
Prowadź nas drogą prostą
drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;
nie zaś tych, na których jesteś zagniewany, i nie tych, którzy błądzą.


U ludzi cierpliwość jest wystarczającym Dobrem dla usprawiedliwienia

Quran 2:158
Zaprawdę, As-Safa i Al-Marwa
są wśród drogowskazów rytualnych Boga.
A ten, kto odbywa pielgrzymkę do Domu
albo odprawia odwiedzenie,
nie popełni grzechu,
jeśli dokona okrążenia wokół nich.
A ten, kto dobrowolnie czyni dobro...

- zaprawdę, Bóg jest wdzięczny, wszechwiedzący!
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

ODPOWIEDZ

Wróć do „Pojęcia”