Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
7. Odrodzenie Izraela
Autor Wiadomość
Quster 


Wyznanie: Chrześcijanin
Dołączył: 26 Maj 2006
Posty: 3475
Wysłany: 2009-07-19, 22:46   7. Odrodzenie Izraela

Cytat:
ODRODZENIE IZRAELA

I. PODSTAWĄ ODRODZENIA IZRAELA W MILENIUM JEST NOWE PRZYMIERZE
Jer. 31:31-34
Ez. 11:19-20
Rzym. 11:25-27

II. DRUGĄ PODSTAWĄ ODRODZENIA JEST OBIETNICA NADANIA ZIEMI
V Mojż. 30:1-10
Iz. 11:11-12:6

III. OBJĘCIE W OSIADANIE ZIEMI OBIECANEJ NA PODSTAWIE PRZYMIERZA ABRAHAMOWEGO
I Mojż. 13:14-17
- Abraham nigdy nie objął w posiadanie tej ziemi – ZMARTWYCHWSTAŁY ABRAHAM OBEJMIE!
I Mojż. 15:18-21
- Granice Ziemi Obiecanej: Eufrat (od Północy) i Rzeka Egipska (Wadi-el-Arisz) w okolicy Kanału Suezkiego (od Południa), Morze Śródziemne (od Zachodu) i Morze Martwe (od Wschodu).

IV. RESTAURACJA TRONU DAWIDOWEGO I MESJASZA PANUJĄCEGO NA WIEKI
I Kron. 17:10-14
- Mesjasz jako potomek Dawida utwierdzi tron, zbuduje świątynię, a Jego królestwo będzie wieczne.
Jer. 33:19-26
- przymierze z Dawidem jest niezłomne, ponieważ jest ono bezwarunkowe i wieczne.
Amos 9:11-12
- początek temu procesowi dało zawarcie Nowego Przymierza [Dz. Ap. 15:14-18]

V. POD KONIEC WIELKIEGO UCISKU NASTĄPIĄ POTĘŻNE ZMIANY GEOGRAFICZNE

- WYPIĘTRZY SIĘ NAJWYŻSZA GÓRA, NA KTÓREJ BĘDZIE ŚWIĄTYNIA MILENIJNA
Iz. 2:2-4
Mich. 4:1-2

- TAM BĘDZIE CENTRUM ODDAWANIA BOGU CZCI
Ez. 20:40-41


VI. GÓRA ŚWIĄTYNNA BĘDZIE PŁASKA NA WIERZCHU, A PŁASKOWYŻ BĘDZIE WYGLĄDAŁ TAK:

Ez. 48:8-20
DIAGRAM PŁASKOWYŻU ŚWIĄTYNNEGO BEZ RZEKI

VII. ŚWIĄTYNIA MILENIJNA
Ez. 37:26-28
- Świątynia będzie pośród Izraela
Ez. 43:1-9
- Chwała Boża powróci przez wschodnią bramę (dlatego będzie ona na stałe zamknięta)
Jer. 3:16
- w Świątyni milenijnej nie będzie Arki Przymierza, bo nie będzie potrzebna

VIII. SYSTEM KAPŁAŃSKI I OFIARNICZY W MILENIUM
Ez. 44:1 – 46:24

- PO CO SYSTEM OFIARNICZY, SKORO MESJASZ JUŻ ZŁOŻYŁ DOSKONAŁĄ OFIARĘ?

- ten system nie jest powrotem do Mojżeszowego (jest wiele różnic)
- zbawienie zawsze było przez wiarę, a ofiary ze zwierząt przywracały cielesną czystość grzesznika i możliwość stanięcia przed Bogiem [Hebr. 9:13; 10:1-4]
- w systemie ofiarniczym było wiele rodzajów ofiar, które przywracały czystość rytualną
- podobnie będzie w Milenium [Ez. 43:20,26; 45:15,17,20]
- w systemie teokratycznym, gdzie Bóg będzie osobiście obecny wśród swojego ludu, będą wymagane określone ofiary dla osób w ciałach skażonych, warunkujące błogosławieństwo:
Zach. 14:16-19
- ofiary te nie będą gładzić grzechów i dlatego system ten nie koliduje z Ofiarą Golgoty

IX. RZEKA WYPŁYWAJĄCA SPOD PROGU PRZYBYTKU
Ez. 47:1-12
Zach. 14:8
Ez. 48:8-10

X. IZRAEL W 1000-LETNIM KRÓLESTWIE
Ez. 47:13 – 48:29

XI. JEROZOLIMA W 1000-LETNIM KRÓLESTWIE
Ez. 48:30-35
Ps. 48:2-4
Ps. 122:1-9
Iz. 4:2-6
- Jeruzalem będzie stolicą pokoju, świętości, prawa i sprawiedliwości
Jer. 33:9-11
Zach. 2:14-16
- Pan zamieszka w Jeruzalem pośród Izraela i wszystkich narodów

XII. DWA MIEJSCA POZOSTANĄ RUINĄ
Iz. 13:20-22
- Babilon (stolica Antychrysta)
Iz. 34:8-15
- Edom
_________________
... wiara, która jest czynna ... Gal. 5:6

NIEBO - Chrześcijanie tyle mówią o niebie, ponieważ Nowy Testament głosi niebo jako nadzieję dla wierzących (1 Piotra 1:4; Kolosan 1:5; Hebrajczyków 3:1). Mówienie o niebie nie wyklucza wiary w życie na ziemi, ponieważ niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Gdy Bóg zstąpi między ludzi i zamieszka wśród nich, to tam będzie też niebo (Objawienie 21:1-5). Wielu komentatorów uważa, że niebo i ziemia staną się jednym.

DUSZA NIEŚMIERTELNA - Ks. Wincenty Granat napisał: "Tylko Bóg jest nieśmiertelny z całej istoty swego bytu, tj. nigdy nie może przestać istnieć; wszystko poza Nim jest przygodne, może tedy zniknąć, a więc z tej racji jest śmiertelne. Mówiąc o nieśmiertelności duszy ludzkiej mamy na uwadze jej naturę nie zawierającą w sobie pierwiastków wewnętrznego rozkładu, czyli z tego względu nie podlegającą śmierci. Mimo to dusza ludzka jako byt przygodny mogłaby przestać istnieć, jeśli Bóg nie powstrzymywałby jej stale w bytowaniu i działaniu" ("Eschatologia", s. 79)."Bo wasze myśli nie są moimi myślami (...) jak niebiosa przewyższają ziemie, tak (...) moje myśli – wasze myśli." Izajasza 55:8-9

"W (...) dyskusji jest mnóstwo sloganów, które nie powinny zastępować myślenia" LB
 
 
adzient 

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 06 Cze 2009
Posty: 1979
Skąd: Elblag
Wysłany: 2010-05-11, 19:59   

Witaj
Uważam ,że współczesnym Izraelem jest Kościół Boży .Kościół chrześcijan.
Kilka ciekawych tekstów :


Rzym 9:
"Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice,"(w.3)

" Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela , są Izraelem i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym"(w.6-7)
-jak to rozumieć?
Paweł rozumie przynależność do narodu Izraelskiego nie cieleśnie lecz duchowo.

"To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo"(w.8)

Tu dzieci obietnicy to nie tylko Żydzi.

"Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?...takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan, jak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną i będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem moim - nazwani będą synami Boga żywego."(w.21-26)

Ciekawy jest werset 24.Paweł poprzez słowo my identyfikuje się z poganami.(w Rz 11,1 jest już Izraelitą)


JEST JEDEN LUD PANA DO KTÓREGO NALEŻĄ WYBRANI ŻYDZI I CHRZEŚCIJANIE.

"...jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;"Ef 4,4-5

Chciałbym zwrócić uwagę na DZAP 7-kazanie Szczepana

Zwróć uwagę,że
-kiedy Szczepan przedstawia pozytywne przejawy wiary Żydów mówi "OJCOWIE NASI"-
Mówi to siedem razy-wersy12.15.19.38.39.44.45,a
- kiedy oskarża Żydów o odrzucenie wiary mówi "OJCOWIE WASI" (prześladowców faryzeuszy) dwa razy -wersy 51 i 52 (zob Iz65,7)
Tu istnieje :
-Izrael cielesny-ci ,którzy odrzucili zbawienie oraz
-Izrael duchowy-wybrani.


Inny podział Pawła wg 1 Kor 10,32:
-Żydzi cieleśni (1 Kor 10,18)
-Grecy-poganie
-ZBÓR BOŻY-Żydzi nawróceni + poganie nawróceni.ZBÓR jako jeden.

"Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu"1 Kor 10,32

"Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę,lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje"DzAp10,34-35
Jeżeli nie ma względu na narodowośc ,to nie ma.

"i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca...Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni."DzAp 15,9.11
Wiersz 11 mówi o JEDNAKOWYCH ZASADACH WIARY DLA ŻYDÓW I INNYCH POZYSKANYCH NARODÓW.Aby być zbawionym ,je trzeba wyznawać .
Reguluje to jedno i to samo Przymierze - Hebr 8,10


[ Dodano: 2010-05-11, 20:00 ]
Kościół jest Izraelem duchowym.
Bóg nie ma względu na osobę ,a w myśl Rz 11 i Ef 2 WSZELKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I OBIETNICE ŻYDOWSKIE ZOSTAJĄ PRZEKAZANE NA KOŚCIÓŁ BOŻY.NOWY IZRAEL.
„Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.” Gal 3,7-8

aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie...”w.14

„Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.” w 26-29

„Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście.”4,28

„I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość ,”Rz 4,11

[ Dodano: 2010-05-11, 20:04 ]
" Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce."Mt 21,43
Tu jest mowa o odrzuceniu Żydów ,co się wiąże z końcem starotestamentowego Przymierza
Rozdarcie zasłony symbolizuje koniec Przymierza - Mt 27,51:
"I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu..."

W Rz 11 jest mowa o wybraniu NIEKTÓRYCH ŻYDÓW ,a nie całego narodu.

„Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?”11,15

Tekst mówi o ODRZUCENIU ŻYDÓW I PONOWNYM PRZYWRÓCENIU ALE JUŻ NIE CAŁEGO NARODU ,LECZ POJEDYNCZYCH OSÓB

Zostali za to ODRZUCENI – w.15.
Jako cały naród –w 14 – „może w ten sposób ...zbawię niektórych z nich.”
Czyli cały naród został odrzucony ,a Paweł próbował zbawić NIEKTÓRYCH Z NICH.

Tych wybranych ,którzy mieli powrócić do Pana na NOWYCH WARUNKACH NOWEGO PRZYMIERZA.
O przyjęciu ich mówi dalsza część wersu 15 go – „...to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?”

O wadze odrzucenia Żydów świadczy też fakt ,że poganie wynosili się ponad Żydów ,wiedząc o ich odrzuceniu.
Do nich Paweł zwracał się :” nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.”w.18
Poganie byli w lepszej sytuacji niż Żydzi. Dlaczego? Bo to Żydzi zostali odrzuceni ,a nie poganie. To Żydowskie Przymierze straciło swą aktualność.

Paweł mówił do pogan ,ze to oni (poganie) zostali wszczepieni w roślinę (Izrael) i oni powinni przejawiać pokorę.

Izrael to Żydzi + chrześcijanie.
Wszelkie niewypełnione błogosławieństwa Żydowskie wypełnią się na chrześcijanach.


Pozdrawiam
 
 
bhakta Jezusa 
zbanowany


Wyznanie: chrześcijanin
Wiek: 64
Dołączył: 13 Mar 2012
Posty: 265
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-10-16, 16:24   Prawdziwy Izrael

Zgadzam się w pełni z Tobą, Adzient, w tej sprawie. Prawdziwym Izraelem jest teraz duchowy Izrael czyli Zbór Jezusa a nie cielesny niewierzący w Jezusa Izrael.
Powiem nawet więcej obecny cielesny Izrael niewierzący w Jezusa jest wrręcz przepowiedzianą w Apokalipsie "synagogą szatana" (Obj. 2:9;3:9)... Do Zboru Jezusa będą dołączeni wyłącznie ci żydzi, którzy będą pokutować i nawrócą się....
_________________
stałe pozbawienie prawa do pisania na forum
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 10